Outsourcing pracowników z Ukrainy

Wielu polskich przedsiębiorców, z powodu braku chętnych do pracy, decyduje się na zatrudnianie ludzi z zagranicy. Najczęściej są to pracownicy fizyczni, ale nierzadko zdarzają się również i wykwalifikowani specjaliści. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie może być outsourcing pracowników z Ukrainy.

Gdy przedsiębiorstwo decyduje się na zatrudnienie pracownika z zagranicy, często korzysta z usług firm zewnętrznych. Zazwyczaj są to profesjonalne agencje rekrutacyjne, które zajmują się leasingiem pracowników i odpowiadają za prawidłowy outsourcing pracowników z Ukrainy.

Outsourcing pracowników z Ukrainy – na czym polega?

Leasing pracowników z Ukrainy to wygodna dla przedsiębiorców forma zatrudniania ludzi ze Wschodu. Usługa ta polega na oddaniu zewnętrznej firmie zadań polegających na rekrutowaniu ludzi do pracy. Właściciel firmy składa zamówienie na osobę o określonym wykształceniu, doświadczeniu i predyspozycjach i na podstawie takiej dyspozycji firma zewnętrzna uruchamia rekrutację. Pośrednik, czyli najczęściej agencja pracy, odpowiedzialny jest również za uregulowanie wszystkich spraw dotyczących legalizacji pobytu i podjęcia pracy przez osobę z zagranicy. Pracownicy z Ukrainy są zatrudnieni na podstawie delegacji lub umowy eksportowej. Jest to tzw. umowa trójstronna zawierana między przedsiębiorstwem, agencją pracy tymczasowej i pracownikiem tymczasowym.

Dobór odpowiedniej kadry

Wśród Ukraińców znajduje się wiele osób o różnych umiejętnościach. Największą grupą są pracownicy niewykwalifikowani, którzy zazwyczaj doskonale sprawdzają się np. przy zbiorach owoców czy warzyw. Kolejną, równie liczną grupę, stanowią specjaliści: operatorzy koparek, kierowcy czy murarze. Mniej liczna grupa to Ukraińcy z wyższym wykształceniem, znający język polski. Ci mogą pracować np. na stanowiskach kierowniczych. Przedsiębiorca, który decyduje się na outsourcing pracowników z Ukrainy, wszelkie działania związane z rekrutacją przekazuje agencji pracy. Jest ona odpowiedzialna za dobór odpowiedniej kadry, koordynację przyjazdów pracowników, organizację zatrudniania pracowników, pomoc pracownikom w procesie wizowym (wizy pracownicze, wizy Schengen), uzyskanie niezbędnych dokumentów i zezwoleń wymaganych do podjęcia pracy w Polsce, pomoc w rejestracji do Urzędu Pracy, pomoc pracownikom w znalezieniu zakwaterowania i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

Podsumowując, outsourcing pracowników z Ukrainy jest rozwiązaniem, które w możliwie najkrótszym czasie pozwoli przedsiębiorcy zdobyć zmotywowanych do pracy ludzi, a także zaoszczędzi pieniądze oraz czas. Dzięki leasingowi pracowników właściciel firmy nie musi martwić się również o żaden aspekt formalny związany z zatrudnianiem obcokrajowca. Outsourcing pracowników jest więc rozwiązaniem prostym, bardzo wygodnym oraz w pełni dostosowanym do potrzeb pracodawcy.

Raport „Kryteria wyboru ofert pracy przez pracowników z Ukrainy”

Oczekiwania zarobkowe obywateli Ukrainy pracujących w Polsce stale rosną. Rodzimi pracodawcy w szybkim tempie starają się zasypać różnicę pomiędzy zarobkami nad Wisłą, a w innych krajach starej Unii. Wzrost płac jest bardzo szybki, ale nie nadąża za oczekiwaniami pracowników zza wschodniej granicy. Co można zrobić zatem innego, jeśli na polu płacowym osiągnęliśmy już maksimum?

Continue reading Raport „Kryteria wyboru ofert pracy przez pracowników z Ukrainy”

Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?

Szkolenie z BHP jest wymagane na każdym stanowisku pracy i powinno być przeprowadzone w pierwszym dniu pracy pracownika. Jest to podstawowy element do legalnego zatrudnienia każdego pracownika,  jak i cudzoziemca. Co jednak zrobić, gdy pracownik jest cudzoziemcem i nie rozumie treści szkolenia ? Możemy mieć poważne wątpliwości czy będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób bezpieczny dla siebie i  innych pracowników. Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy to temat nurtujący zarówno pracodawców jak i osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Continue reading Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jest to podstawowy dokument legalizujący pracę cudzoziemca w polskich przedsiębiorcach. 90% pracodawców zaczyna zatrudniać obcokrajowców składając właśnie wspomniane oświadczenie do Urzędu Pracy. W 2017 roku wydano ponad 1,5 mln oświadczeń w całej Polsce. Z nowym rokiem wprowadzono wiele zmian w procedurze uzyskiwania tego pozwolenia na pracę. Pracodawco, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to najważniejszy dokument przy zatrudnianiu cudzoziemców

Od 01.01.2018 weszły w życie nowe zasady. Dotyczą one zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, czyli tzw. procedury uproszczonej lub procedury oświadczeniowej.

 

Procedura ta pozwala cudzoziemcom z 6 państw – Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy – wykonywać pracę w Polsce w okresie do 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym? Wielu  pracodawców ma problem z zatrudnieniem cudzoziemców (głównie pracowników z Ukrainy) przyjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego. Statystycznie co trzeci Ukrainiec szuka pracy przebywając na terenie Polski w ramach ruch bezwizowego. Jak należy zatem postępować aby legalnie zatrudnić taką osobę ? Czy warto w ogóle zatrudniać takie osoby? Dlaczego tak dużo obywateli Ukrainy wybiera taki sposób na przyjazd do Polski ? Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Continue reading Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy

Poniżej przedstawimy Państwu jakie są wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy to jak się wydaje wielu pracodawcą jedyna, szybka alternatywa na zapełnienie braków kadrowych na polskim rynku pracy. Rodzimy rynek pracy rozgrzany jest do czerwoności. Ilość ofert pracy w Państwowych Urzędach Pracy bije kolejne rekordy, bezrobocie jest najniższe od 1991 roku.

Sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracodawcy szukają alternatywnych rozwiązań. Znajdują je wśród pracowników z Ukrainy – naszych wschodnich sąsiadów. W odpowiedzi na coraz modniejsze zatrudniana pracowniku z Ukrainy, pokusiliśmy się o przygotowanie artykułu na temat – wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy

Wada nr 1 – zakwaterowanie

Zatrudniając pracownika z Ukrainy musimy pamiętać o kliku bardzo ważnych różnicach w odniesieniu do zatrudniania rodaków. Przede wszystkim musimy zapewnić takim pracownikom zakwaterowanie lub pomóc w jego znalezieniu. Pracownicy zza wschodniej granicy najczęściej nie dysponują dużą sumą pieniędzy tuż po przyjeździe do Polski. Często jest to jedynie 100 do 200 zł, dlatego nie będą oni w stanie zapłacić sobie z zakwaterowanie. To niestety wiąże się z wzięciem zaliczki już na początku współpracy pracodawca-pracownik. Dla wielu pracodawców może być to bulwersujące ale niestety tak jest. Dla zrozumienia tego faktu dodam, że wynagrodzenie miesięczne pracownika produkcyjnego na Ukrainie wynosi około 2 500 UAH czyli około 390 zł netto. wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy

Wada nr 2 – pozwolenie na pracę

Zatrudnienie każdego cudzoziemca wiąże się z dokonanie pewnych czynności związanych z legalizacją jego pobytu i pracy. Te dodatkowe formalności często męczą pracodawców, zajmując im zbyt dużo czasu. W każdym przypadku przed zatrudnieniem pracownika z Ukrainy należy przejrzeć jego dokumenty. W pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwość pracy na oświadczeniu z UP, jeśli taka możliwość nie istniej to należy składać dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego.

Wada nr 3 – brak komunikacji w języku polskim

Wielu pracowników z Ukrainy nie zna języka polskiego na tyle aby móc swobodnie komunikować się ze swoim pracodawcą. Często rozmowa nie jest nawet możliwa na najbardziej podstawowym poziomie jak komendy, podaj, podnieść, idź, przynieś itp. szczególnie to dotyczy pracowników ze wschodniej Ukrainy, dla których językiem w domu był rosyjski.

Zaleta nr 1 – pracowitość i pełna dyspozycyjność

Pracownik z Ukrainy będzie chciał pracować jak najdłużej. Dniówki po 10-12 godzin nie będą dla niego żadnym problemem. W ocenie cudzoziemców powrót na hotel pracowniczy, czy też do mieszkania o godzinie 15-stej będzie czymś zupełnie bezsensu. Jak to oni mówią: ,,nie po to przyjechałem do Polski, aby o godzinie 15.00 siedzieć w domu i patrzeć w sufit. Ja tu przyjechałem zarobić pieniądze”. Oprócz chęci pozostawiania w pracy dłużej zawsze możemy liczyć na dyspozycyjność pracowników. Nieprzychodzenie do pracy z racji choroby, problemów rodzinnych jest niezwykle rzadkie.

Zaleta nr 2 – realna alternatywa na brak polskich pracowników

Naszym klientom zawsze powtarzamy, że pracownicy z Ukrainy to nie jest sposób na obniżenie kosztów pracy. Jest to natomiast sposób na znalezienie pracowników w ogóle, przy powszechnym deficycie siły roboczej. Pracownik z Ukrainy prawie zawsze godzi się na pracę w polskim przedsiębiorstwie ponieważ jest to dla niego atrakcyjne miejsce pracy dzięki znacznie wyższym wynagrodzeniom aniżeli na Ukrainie. Dlatego pracownicy zza wschodniej granicy bardzo często wykonują pracę do których ciężko jest znaleźć pracowników na lokalnym rynku pracy. (branża budowlana, rozbiór mięsa, kurczaka, segregacja odpadów)

Zaleta nr 3 – akceptacja pracy w delegacji i mobilność

Pracownicy z Ukrainy przyjeżdżając do pracy w Polsce znajdują się daleko od swoich rodzinnych domów. Dla nich praca, dziś w Poznaniu, jutro w Warszawie, a pojutrze w Krakowie nie stanowi żadnego problemu. Jest to nadal praca poza rodzinnym stronami, a wiec nie przywiązują się do pracy w konkretnym regionie Polski. Pracodawca (np. firma budowlana) nie będzie zatem zmuszony zwozić pracowników w konkretne miejsce na weekendy. Pracowników cudzoziemców można pozostawiać w miejscu wykonywania pracy lub przewozić ich z miejsce na miejsce, gdyż nie ma to dla nich większego znaczenia.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę przedstawione wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy należy dokonać wyboru, czy warto zatrudniać pracowników – cudzoziemców. Powyższy artykuł ma jedynie charakter poglądowy i nie można na jego podstawie generalizować obraz wszystkich pracowników cudzoziemców. Jak się może okazać jest wielu pracowników z Ukrainy w Polsce posiadający własne zakwaterowanie, mówiący doskonale po polsku, a nawet posiadający kartę polaka, a przez to nie wymagający żadnych dodatkowych pozwoleń na pracę. Równocześnie takie osoby mogą nie posiadać wymienionych w artykule zalet. Jak zawsze wszystko zależy od tego na jaką osobę trafimy podczas rekrutacji kandydatów do pracy.