Raport „Kryteria wyboru ofert pracy przez pracowników z Ukrainy”

Oczekiwania zarobkowe obywateli Ukrainy pracujących w Polsce stale rosną. Rodzimi pracodawcy w szybkim tempie starają się zasypać różnicę pomiędzy zarobkami nad Wisłą, a w innych krajach starej Unii. Wzrost płac jest bardzo szybki, ale nie nadąża za oczekiwaniami pracowników zza wschodniej granicy. Co można zrobić zatem innego, jeśli na polu płacowym osiągnęliśmy już maksimum?

Continue reading Raport „Kryteria wyboru ofert pracy przez pracowników z Ukrainy”

Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?

Szkolenie z BHP jest wymagane na każdym stanowisku pracy i powinno być przeprowadzone w pierwszym dniu pracy pracownika. Jest to podstawowy element do legalnego zatrudnienia każdego pracownika,  jak i cudzoziemca. Co jednak zrobić, gdy pracownik jest cudzoziemcem i nie rozumie treści szkolenia ? Możemy mieć poważne wątpliwości czy będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób bezpieczny dla siebie i  innych pracowników. Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy to temat nurtujący zarówno pracodawców jak i osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Continue reading Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jest to podstawowy dokument legalizujący pracę cudzoziemca w polskich przedsiębiorcach. 90% pracodawców zaczyna zatrudniać obcokrajowców składając właśnie wspomniane oświadczenie do Urzędu Pracy. W 2017 roku wydano ponad 1,5 mln oświadczeń w całej Polsce. Z nowym rokiem wprowadzono wiele zmian w procedurze uzyskiwania tego pozwolenia na pracę. Pracodawco, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to najważniejszy dokument przy zatrudnianiu cudzoziemców

Od 01.01.2018 weszły w życie nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, czyli tzw. procedury uproszczonej lub procedury oświadczeniowej.

 

Procedura ta pozwala cudzoziemcom z 6 państw – Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy – wykonywać pracę w Polsce w okresie do 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym? Wielu  pracodawców ma problem z zatrudnieniem cudzoziemców (głównie pracowników z Ukrainy) przyjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego. Statystycznie co trzeci Ukrainiec szuka pracy przebywając na terenie Polski w ramach ruch bezwizowego. Jak należy zatem postępować aby legalnie zatrudnić taką osobę ? Czy warto w ogóle zatrudniać takie osoby? Dlaczego tak dużo obywateli Ukrainy wybiera taki sposób na przyjazd do Polski ? Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Coraz więcej cudzoziemców z takich państw jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia migruje do Polski na podstawie ruchu bezwizowego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla obcokrajowców, którzy chcą odwiedzić swoje rodziny, przyjechać w celach turystycznych lub w celu podjęcia pracy. Mimo, że praca może być zalegalizowana na podstawie zezwolenia na pracę lub dzięki tzw. uproszczonej procedurze zatrudniania, (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy), to często staje się to problematyczną kwestią dla polskich pracodawców, którzy nie potrafią poradzić sobie z legalizacją pracy w takim przypadku.

 

logo-paszportu-biometrycznego      Od czerwca 2017 roku bez wiz do Unii Europejskiej

 

Od 11 czerwca 2017 r. został wprowadzony ruch bezwizowy na terenie państw Shengen dla obywateli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii. Oznacza to , że każda osoba posiadająca paszport biometryczny może wjechać na terytorium Polski i innych państw członkowskich bez konieczności posiadania wizy. Okres legalnego pobytu na tej podstawie to 90 dni w ciągu 180 dni. Mimo tego, że głównym celem pobytu na podstawie ruchu bezwizowego jest turystyka, nie wyklucza on również możliwość podjęcia pracy. Obywatele Ukrainy mogą podjąć legalnie pracę na podstawie uproszczonej procedury zatrudnienia jaką jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Maksymalny okres zatrudnienia w tym wypadku to właśnie 90 dni pobytowych. Pracodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na pieczątki wjazdowe i to na ich podstawie obliczyć okres czasu na jaki mogą zatrudnić cudzoziemca.

 

Czas rejestracji oświadczenia wydłuża znacząco czas na podjęcie pracy przez cudzoziemca

 

W związku ze zmianami w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. rejestracja oświadczenia w Powiatowych Urzędach Pracy, stała się o wiele bardziej skomplikowana. O ile tzw. stare oświadczenia o ZAMIARZE powierzenia pracy wydawane były w maksymalnie 14 dni, to w przypadku tych nowych pracodawcy muszą czekać nawet do 30 dni. Urzędy Pracy nie są również odpowiednio przeszkolone w tym zakresie i często wprowadzają w błąd przedsiębiorców, którzy próbują zatrudnić cudzoziemców.

Wydłużone terminy wydawania oświadczeń mają szczególnie niekorzystny wpływ dla osób w ruchu bezwizowym. Dla lepszego wyjaśnienia posłużę się konkretnym przykładem. PUP w Poznaniu wydaje oświadczenia nie wcześniej niż po 28-30 dniach od złożenia.

Co to oznacza? Cudzoziemiec przybywający do Polski np. w dniu 1 lutego (zakładając, że już przyjeżdża do konkretnego pracodawcy) pracę podejmuje dopiero na początku marca. Zgodnie z pieczątką wjazdową można rejestrować dla niego oświadczenie maksymalnie do 30 kwietnia, czyli zostaje mu niespełna dwa miesiące pracy. A przecież sam okres próbny we firmach zazwyczaj trwa 3 miesiące… Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że dopiero co po wdrożeniu pracownika w firmie, będą musieli go zwolnić, gdyż skończy mu się możliwość legalnej pracy. Stąd coraz częściej polscy przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać osób, które nie posiadają wiz roboczych. W dużo gorszej sytuacji są cudzoziemcy, którzy dopiero po przyjeździe zaczynają szukać pracy tracąc cenne dni w ruchu bezwizowym, co wiąże się z jeszcze krótszym zatrudnieniem.

 

Niezwłoczne złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę

 

Wyjściem z tej sytuacji jest bezzwłoczne złożenie wniosków na zezwolenia na pracę czy karty pobytu. Nie rozwiązuje to jednak problemu do końca. Wnioski, o których wspominamy składa się do Urzędów Wojewódzkich, których praca jest od co najmniej dwóch lat sparaliżowana. Powszechnym jest, że na decyzje w swoich sprawach cudzoziemcy czekają od 3 miesięcy do nawet 2 lat!

 

Czy warto zatem zatrudniać osoby na paszporcie biometrycznym?

 

Tak, jeśli jest to pracownik o wysokich kwalifikacjach, na którym nam zależy. Z naszych doświadczeń wynika, że należy działać według następującej kolejności:

  1. Zarejestrować najszybciej jak to możliwe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wyrobienia wizy (maksymalny okres to 180 dni). Wtedy nasz przyszły pracownik będzie mógł wrócić z półroczną wizą i podjąć legalnie pracę. Lub ja dalej kontynuować
  2. Po trzech miesiącach i jednym dniu pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Trzeba złożyć wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec otrzymuje stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku. Na jego podstawie może ZARÓWNO LEGALNIE przebywać jak i, zgodnie z nowymi przepisami, pracować aż do momentu uzyskania karty czasowego pobytu, mimo upływu ważności wizy.

 

Kiedy odsyłać pracownika do swojego kraju w celu wyrobienia wizy roboczej ?

Jeżeli konieczne jest dla pracodawcy, aby pracownik przepracował jakiś czas na podstawie ruchu bezwizowego (paszporcie biometrycznym), to sugerujemy, aby okres wykonywania pracy w tym przypadku nie był dłuższy niż 8-10 tygodni. Ma to na celu pozostawienie cudzoziemcowi możliwości wyrobienia wizy roboczej na podstawie oświadczenia na okres powyżej 3 miesięcy (patrz pkt. 2).

Legalne zatrudnienie cudzoziemców to skomplikowany proces. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie i opracować strategię, która umożliwi wykonywanie pracy cudzoziemcowi w sposób ciągły, bezproblemowy i legalny. Dlatego warto, aby legalizacją pracy zajmował się specjalista, który posiada doświadczenie i wiedzę w aktualnych przepisach. Wszystkie osoby, które oczekują fachowej konsultacji w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców zapraszamy do kontaktu z Agencją Pracy WORKSOL

Autorzy tekstu: Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?  – Ruch bezwizowy

Anna Martirosyan-Romaniak
Michał Solecki

 

Czas rozliczyć cudzoziemców z dochodów za 2017 rok

Czas rozliczyć cudzoziemców z dochodów za 2017 rok

 

Jeśli zatrudniałeś cudzoziemców już czas rozliczyć ich z dochodów za 2017 rok. Masz czas do 30 kwietnia. Jeśli zrobisz to szybciej, to również prędzej otrzymasz zwrot nadpłacanego podatku. Rozliczenie z polskim fiskusem może być dla Ciebie bardzo korzystne. Najwięcej mogą zyskać osoby posiadający dzieci. Nawet klika tysięcy złotych.

 

Do końca lutego każdy pracownik powinien otrzymać PIT-11, czyli dokument określający dochody pracownika z tytułu pracy lub umowy zlecenie. Następnie, wszystkie PIT-y 11 sumujemy w formularzu PIT-37. Jeśli pracowaliśmy w ostatnim roku podatkowym w kilku miejscach, to odpowiednio otrzymamy kilka wspomnianych formularzy. Po jednym na każde miejsce pracy.

 

Rozlicz się z polskim urzędem skarbowym a na pewno zyskasz.

 

Rozliczenie z podatków oprócz tego, że jest obowiązkiem każdego pracownika to w 99% przypadków jest bardzo korzystne dla podatnika. Prawie każdy otrzymuje zwrot części odprowadzonych podatków za pośrednictwem swojego pracodawcy, szczególnie Ci najmniej zarabiający.

Od 2017 podniesiono kwotę wolną od podatku tzn. dochody od których nie jest pobierany żaden podatek dochodowy. W 2017 roku wyniósł on 6 600 zł . Został on podniesiony dwukrotnie względem 2016 roku.

 

Masz dzieci? Im więcej tym lepiej dla Ciebie

 

Najwięcej zyskają podatnicy mający dzieci. Jeśli pracownik zarabiał minimalną krajową tj. 2 100 zł brutto i posiadał podaną niżej ilość dzieci otrzyma ulgę podatkową w wysokości:

1 dziecko – 1 112,04 zł
2 dzieci – 2 224,08 zł
3 dzieci – 4 224,12 zł
4 i więcej – 6 924,12 zł + 2700 zł za każde kolejne dziecko

 

Ulga za internet do wykorzystanie tylko dwa razy

 

Bardzo popularne jest również skorzystanie z ulgi za płacony internet. Polski urząd skarbowy przez dwa lata następujące po sobie daje możliwość odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na internet, jednak nie więcej niż 720 zł rocznie. Jest również wiele innych ulg z których można skorzystać, szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych.

 

Najlepiej i najbezpieczniej rozliczyć się przez internet.

 

Rozliczyć można się przez internet. Jest to najprostsza i najszybsza metoda spełnienie tego przykrego obowiązku. Osoby, które dokonają tego szybko tj do końca lutego lub połowy marca. Mogą liczyć na zwrot podatku z urzędu skarbowego już w ciągu dwóch tygodni.

 

Zadbaj o to żeby urząd skarbowy znał Twoje aktualne dane

 

Zanim się rozliczymy z podatku warto powiadomić urząd podatkowy na druku NIP-7 o swoim aktualnym adresie zamieszkania i numerze konta na który ma być dokonany zwrot podatku. Nie zaleca się odbieranie pieniędzy przekazem pocztowym. Szczególnie odradza się to cudzoziemcom mieszkającym w noclegach pracowniczych, gdzie istnieje ryzyko, że kolega lub koleżanka z pracy ,,zaopiekują się” przyniesioną prze listonosza gotówką.

 

Jeśli nie radzisz sobie z rozliczeniem to powierz to specjalistom

 

Zachęcamy wszystkich cudzoziemców do rozliczania się podatków Polsce, tym bardziej że jest to dla Państwa bardzo korzystne. Nasz dział księgowości oferuje również usługę rozliczenie podatku. Jeśli jesteście Państwo zainteresowanie naszymi usługami będziemy od Was potrzebować:

  • Przychód za poprzedni rok, jeśli pracowaliście w Polsce. W przypadku braku pracy należy podać kwotę 0 zł
  • PIT-y 11 zgromadzone od wszystkich pracodawców za 2017 rok
  • Imiona, nazwiska dzieci wraz z datą ich urodzin. Uwaga! podajemy tylko te nad którymi sprawujecie opiekę prawną
  • Informację o tym, czy płacicie za internet (faktura musi być wypisana na Was). Czy jest to pierwszy czy już drugi rok odliczenia ulgi za internet ?

Dla wszystkich którzy sami chcą spróbować, przekazujemy link do oficjalnej aplikacji e-deklaracje służącej do rozliczeń z urzędem skarbowym.

 

Czas rozliczyć się z dochodów za 2017 rok1% podatku oddaj potrzebującym pomocy

Pamiętajcie, że 1% swojego podatku możecie przekazać na organizację pożytku publicznego i fundację. Są to między innymi Szpitale, przedszkola, hospicja, szkoły oraz osoby potrzebujące.

Głównymi podatnikami w Polsce wśród cudzoziemców są pracownicy z Ukrainy i ich rodziny, którzy stanowią aż 80 % wszystkich cudzoziemców płacących podatki w Polsce. 2017 roku Ukraińcy przetransferowali z Polski na Ukrainę 3,5 mld zł, czyli ponad 1 mld dol.

Autor tekstu: ,,Czas rozliczyć się z dochodów za 2017 rok”

Michał Solecki

 

Wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy

Poniżej przedstawimy Państwu jakie są wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy to jak się wydaje wielu pracodawcą jedyna, szybka alternatywa na zapełnienie braków kadrowych na polskim rynku pracy. Rodzimy rynek pracy rozgrzany jest do czerwoności. Ilość ofert pracy w Państwowych Urzędach Pracy bije kolejne rekordy, bezrobocie jest najniższe od 1991 roku.

Sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracodawcy szukają alternatywnych rozwiązań. Znajdują je wśród pracowników z Ukrainy – naszych wschodnich sąsiadów. W odpowiedzi na coraz modniejsze zatrudniana pracowniku z Ukrainy, pokusiliśmy się o przygotowanie artykułu na temat – wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy

Wada nr 1 – zakwaterowanie

Zatrudniając pracownika z Ukrainy musimy pamiętać o kliku bardzo ważnych różnicach w odniesieniu do zatrudniania rodaków. Przede wszystkim musimy zapewnić takim pracownikom zakwaterowanie lub pomóc w jego znalezieniu. Pracownicy zza wschodniej granicy najczęściej nie dysponują dużą sumą pieniędzy tuż po przyjeździe do Polski. Często jest to jedynie 100 do 200 zł, dlatego nie będą oni w stanie zapłacić sobie z zakwaterowanie. To niestety wiąże się z wzięciem zaliczki już na początku współpracy pracodawca-pracownik. Dla wielu pracodawców może być to bulwersujące ale niestety tak jest. Dla zrozumienia tego faktu dodam, że wynagrodzenie miesięczne pracownika produkcyjnego na Ukrainie wynosi około 2 500 UAH czyli około 390 zł netto. wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy

Wada nr 2 – pozwolenie na pracę

Zatrudnienie każdego cudzoziemca wiąże się z dokonanie pewnych czynności związanych z legalizacją jego pobytu i pracy. Te dodatkowe formalności często męczą pracodawców, zajmując im zbyt dużo czasu. W każdym przypadku przed zatrudnieniem pracownika z Ukrainy należy przejrzeć jego dokumenty. W pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwość pracy na oświadczeniu z UP, jeśli taka możliwość nie istniej to należy składać dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego.

Wada nr 3 – brak komunikacji w języku polskim

Wielu pracowników z Ukrainy nie zna języka polskiego na tyle aby móc swobodnie komunikować się ze swoim pracodawcą. Często rozmowa nie jest nawet możliwa na najbardziej podstawowym poziomie jak komendy, podaj, podnieść, idź, przynieś itp. szczególnie to dotyczy pracowników ze wschodniej Ukrainy, dla których językiem w domu był rosyjski.

Zaleta nr 1 – pracowitość i pełna dyspozycyjność

Pracownik z Ukrainy będzie chciał pracować jak najdłużej. Dniówki po 10-12 godzin nie będą dla niego żadnym problemem. W ocenie cudzoziemców powrót na hotel pracowniczy, czy też do mieszkania o godzinie 15-stej będzie czymś zupełnie bezsensu. Jak to oni mówią: ,,nie po to przyjechałem do Polski, aby o godzinie 15.00 siedzieć w domu i patrzeć w sufit. Ja tu przyjechałem zarobić pieniądze”. Oprócz chęci pozostawiania w pracy dłużej zawsze możemy liczyć na dyspozycyjność pracowników. Nieprzychodzenie do pracy z racji choroby, problemów rodzinnych jest niezwykle rzadkie.

Zaleta nr 2 – realna alternatywa na brak polskich pracowników

Naszym klientom zawsze powtarzamy, że pracownicy z Ukrainy to nie jest sposób na obniżenie kosztów pracy. Jest to natomiast sposób na znalezienie pracowników w ogóle, przy powszechnym deficycie siły roboczej. Pracownik z Ukrainy prawie zawsze godzi się na pracę w polskim przedsiębiorstwie ponieważ jest to dla niego atrakcyjne miejsce pracy dzięki znacznie wyższym wynagrodzeniom aniżeli na Ukrainie. Dlatego pracownicy zza wschodniej granicy bardzo często wykonują pracę do których ciężko jest znaleźć pracowników na lokalnym rynku pracy. (branża budowlana, rozbiór mięsa, kurczaka, segregacja odpadów)

Zaleta nr 3 – akceptacja pracy w delegacji i mobilność

Pracownicy z Ukrainy przyjeżdżając do pracy w Polsce znajdują się daleko od swoich rodzinnych domów. Dla nich praca, dziś w Poznaniu, jutro w Warszawie, a pojutrze w Krakowie nie stanowi żadnego problemu. Jest to nadal praca poza rodzinnym stronami, a wiec nie przywiązują się do pracy w konkretnym regionie Polski. Pracodawca (np. firma budowlana) nie będzie zatem zmuszony zwozić pracowników w konkretne miejsce na weekendy. Pracowników cudzoziemców można pozostawiać w miejscu wykonywania pracy lub przewozić ich z miejsce na miejsce, gdyż nie ma to dla nich większego znaczenia.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę przedstawione wady i zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy należy dokonać wyboru, czy warto zatrudniać pracowników – cudzoziemców. Powyższy artykuł ma jedynie charakter poglądowy i nie można na jego podstawie generalizować obraz wszystkich pracowników cudzoziemców. Jak się może okazać jest wielu pracowników z Ukrainy w Polsce posiadający własne zakwaterowanie, mówiący doskonale po polsku, a nawet posiadający kartę polaka, a przez to nie wymagający żadnych dodatkowych pozwoleń na pracę. Równocześnie takie osoby mogą nie posiadać wymienionych w artykule zalet. Jak zawsze wszystko zależy od tego na jaką osobę trafimy podczas rekrutacji kandydatów do pracy.