Badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy – cudzoziemców

Wielu pracodawców zastanawia się czy pracownikom z Ukrainy również należy wykonać badania lekarskie przed ich zatrudnieniem. Odpowiedź jest jednoznaczna – TAK. Badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy są konieczne tak samo jak dla polskich pracowników. Przyczyna jest prosta – to nie narodowość jest podstawą wykonania pewnego obowiązku, ale bycie po prostu pracownikiem, a tym samym wynikające z tego obowiązki z kodeksu pracy.

 

Badanie lekarskie to dokument orzekający o zdolności kandydata do pracy na wybranym stanowisku

 

Do badań lekarskich przystępujemy od przygotowania przez pracodawcę skierowania na badania (wzór pdf, wzór doc). Badanie lekarskie zlecamy lekarzowi, z którym mamy podpisaną umowę o współpracy. Bardzo rzadko jest możliwe wysłanie pracownika na badania lekarskie z tzw. ,,marszu”. Lekarz na pewno zażąda od pracodawcy podpisania umowy o współpracy, do czego obligują lekarzy medycyny pracy przepisy z tytułu wykonywania zawodu.

 

Lekarz musi przeprowadzić wywiad zdrowotny przeprowadzając badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy

 

Badań lekarskich dla pracowników z Ukrainy czasami nie wykonamy bez tłumacza. Jeśli lekarz nie będzie mógł dokonać skutecznego, zrozumianego wywiadu zdrowotnego, będziesz musiał wspomóc się tłumaczem.

 

Pamiętaj ! na badania lekarskie wysyłamy pracownika przed podjęciem pracy

 

W skierowaniu na badania lekarskie należy ująć następujące kwestie:

  • dane osobowe kandydata do pracy
  • nazwa stanowiska pracy (pamiętaj żeby była zgodna z oświadczeniem z PUP lub zezwoleniem na pracę) więcej na temat tutaj
  • wykaz czynników szkodliwych na danym stanowisku pracy (zgodnie z oceną ryzyka zawodowego)
  • praca na wysokości to praca już powyżej 1 m, pamiętaj o tym jeśli Twój pracownik będzie wykonywał tego typu pracę

Niezbędnym elementem badań z zakresu medycyny pracy jest morfologia krwi. Dlatego zanim wyślesz pracownika do swojego lekarza, powinien wykonać wcześniej badania krwi, co pozwoli szybciej załatwić całą procedurę.

W zależności od zajmowanego stanowiska możliwe jest to, że pracownik zanim otrzyma dopuszczenie do  wykonywania pracy będzie musiał odwiedzić wielu lekarzy specjalistów. Najczęściej są to okulista, laryngolog, pracownia rentgenowska.

Podsumowując, badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy i innych cudzoziemców to dokładnie taki sam obowiązek jak wobec polskich pracowników

autor artykułu: ,,Badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy – cudzoziemców”

Michał Solecki

Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?

Szkolenie z BHP jest wymagane na każdym stanowisku pracy i powinno być przeprowadzone w pierwszym dniu pracy pracownika. Jest to podstawowy element do legalnego zatrudnienia każdego pracownika,  jak i cudzoziemca. Co jednak zrobić, gdy pracownik jest cudzoziemcem i nie rozumie treści szkolenia ? Możemy mieć poważne wątpliwości czy będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób bezpieczny dla siebie i  innych pracowników. Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy to temat nurtujący zarówno pracodawców jak i osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Continue reading Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym? Wielu  pracodawców ma problem z zatrudnieniem cudzoziemców (głównie pracowników z Ukrainy) przyjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego. Statystycznie co trzeci Ukrainiec szuka pracy przebywając na terenie Polski w ramach ruch bezwizowego. Jak należy zatem postępować aby legalnie zatrudnić taką osobę ? Czy warto w ogóle zatrudniać takie osoby? Dlaczego tak dużo obywateli Ukrainy wybiera taki sposób na przyjazd do Polski ? Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Coraz więcej cudzoziemców z takich państw jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia migruje do Polski na podstawie ruchu bezwizowego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla obcokrajowców, którzy chcą odwiedzić swoje rodziny, przyjechać w celach turystycznych lub w celu podjęcia pracy. Mimo, że praca może być zalegalizowana na podstawie zezwolenia na pracę lub dzięki tzw. uproszczonej procedurze zatrudniania, (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy), to często staje się to problematyczną kwestią dla polskich pracodawców, którzy nie potrafią poradzić sobie z legalizacją pracy w takim przypadku.

 

logo-paszportu-biometrycznego      Od czerwca 2017 roku bez wiz do Unii Europejskiej

 

Od 11 czerwca 2017 r. został wprowadzony ruch bezwizowy na terenie państw Shengen dla obywateli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii. Oznacza to , że każda osoba posiadająca paszport biometryczny może wjechać na terytorium Polski i innych państw członkowskich bez konieczności posiadania wizy. Okres legalnego pobytu na tej podstawie to 90 dni w ciągu 180 dni. Mimo tego, że głównym celem pobytu na podstawie ruchu bezwizowego jest turystyka, nie wyklucza on również możliwość podjęcia pracy. Obywatele Ukrainy mogą podjąć legalnie pracę na podstawie uproszczonej procedury zatrudnienia jaką jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Maksymalny okres zatrudnienia w tym wypadku to właśnie 90 dni pobytowych. Pracodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na pieczątki wjazdowe i to na ich podstawie obliczyć okres czasu na jaki mogą zatrudnić cudzoziemca.

 

Czas rejestracji oświadczenia wydłuża znacząco czas na podjęcie pracy przez cudzoziemca

 

W związku ze zmianami w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. rejestracja oświadczenia w Powiatowych Urzędach Pracy, stała się o wiele bardziej skomplikowana. O ile tzw. stare oświadczenia o ZAMIARZE powierzenia pracy wydawane były w maksymalnie 14 dni, to w przypadku tych nowych pracodawcy muszą czekać nawet do 30 dni. Urzędy Pracy nie są również odpowiednio przeszkolone w tym zakresie i często wprowadzają w błąd przedsiębiorców, którzy próbują zatrudnić cudzoziemców.

Wydłużone terminy wydawania oświadczeń mają szczególnie niekorzystny wpływ dla osób w ruchu bezwizowym. Dla lepszego wyjaśnienia posłużę się konkretnym przykładem. PUP w Poznaniu wydaje oświadczenia nie wcześniej niż po 28-30 dniach od złożenia.

Co to oznacza? Cudzoziemiec przybywający do Polski np. w dniu 1 lutego (zakładając, że już przyjeżdża do konkretnego pracodawcy) pracę podejmuje dopiero na początku marca. Zgodnie z pieczątką wjazdową można rejestrować dla niego oświadczenie maksymalnie do 30 kwietnia, czyli zostaje mu niespełna dwa miesiące pracy. A przecież sam okres próbny we firmach zazwyczaj trwa 3 miesiące… Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że dopiero co po wdrożeniu pracownika w firmie, będą musieli go zwolnić, gdyż skończy mu się możliwość legalnej pracy. Stąd coraz częściej polscy przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać osób, które nie posiadają wiz roboczych. W dużo gorszej sytuacji są cudzoziemcy, którzy dopiero po przyjeździe zaczynają szukać pracy tracąc cenne dni w ruchu bezwizowym, co wiąże się z jeszcze krótszym zatrudnieniem.

 

Niezwłoczne złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę

 

Wyjściem z tej sytuacji jest bezzwłoczne złożenie wniosków na zezwolenia na pracę czy karty pobytu. Nie rozwiązuje to jednak problemu do końca. Wnioski, o których wspominamy składa się do Urzędów Wojewódzkich, których praca jest od co najmniej dwóch lat sparaliżowana. Powszechnym jest, że na decyzje w swoich sprawach cudzoziemcy czekają od 3 miesięcy do nawet 2 lat!

 

Czy warto zatem zatrudniać osoby na paszporcie biometrycznym?

 

Tak, jeśli jest to pracownik o wysokich kwalifikacjach, na którym nam zależy. Z naszych doświadczeń wynika, że należy działać według następującej kolejności:

  1. Zarejestrować najszybciej jak to możliwe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wyrobienia wizy (maksymalny okres to 180 dni). Wtedy nasz przyszły pracownik będzie mógł wrócić z półroczną wizą i podjąć legalnie pracę. Lub ja dalej kontynuować
  2. Po trzech miesiącach i jednym dniu pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Trzeba złożyć wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec otrzymuje stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku. Na jego podstawie może ZARÓWNO LEGALNIE przebywać jak i, zgodnie z nowymi przepisami, pracować aż do momentu uzyskania karty czasowego pobytu, mimo upływu ważności wizy.

 

Kiedy odsyłać pracownika do swojego kraju w celu wyrobienia wizy roboczej ?

Jeżeli konieczne jest dla pracodawcy, aby pracownik przepracował jakiś czas na podstawie ruchu bezwizowego (paszporcie biometrycznym), to sugerujemy, aby okres wykonywania pracy w tym przypadku nie był dłuższy niż 8-10 tygodni. Ma to na celu pozostawienie cudzoziemcowi możliwości wyrobienia wizy roboczej na podstawie oświadczenia na okres powyżej 3 miesięcy (patrz pkt. 2).

Legalne zatrudnienie cudzoziemców to skomplikowany proces. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie i opracować strategię, która umożliwi wykonywanie pracy cudzoziemcowi w sposób ciągły, bezproblemowy i legalny. Dlatego warto, aby legalizacją pracy zajmował się specjalista, który posiada doświadczenie i wiedzę w aktualnych przepisach. Wszystkie osoby, które oczekują fachowej konsultacji w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców zapraszamy do kontaktu z Agencją Pracy WORKSOL

Autorzy tekstu: Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?  – Ruch bezwizowy

Anna Martirosyan-Romaniak
Michał Solecki

 

Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę

Pracodawca ma zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę. Co zrobić w takim przypadku aby legalnie zatrudniać pracownika? Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę jest w ogóle możliwe ?

 

Do pracodawcy przychodzi cudzoziemiec, który chce podjąć u niego pracę. Posiada odpowiednie kwalifikacje i pracodawca faktycznie chce go zatrudnić. Jest jednak małe „ALE”. Cudzoziemiec przebywa w Polsce nie na podstawie wizy, a na podstawie karty pobytu. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Cudzoziemiec powinien nam pokazać decyzję do karty pobytu

 

W pierwszej kolejności powinieneś zweryfikować na jakiej podstawie została cudzoziemcowi wydana karta pobytu, tzn. poprosić cudzoziemca o okazanie decyzji, którą cudzoziemiec otrzymuje jeszcze przed wydaniem karty pobytu. Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz innego pracodawcy lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, to cudzoziemiec powinien pracować jedynie na stanowisku oraz na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji.

Czy nowy pracodawca nie może zatem zatrudnić cudzoziemca? Może. Musi jednak zarejestrować dla cudzoziemca w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ratunkiem w takiej sytuacji

 

Na podstawie zarejestrowanego oświadczenia oraz aktualnej karty pobytu, cudzoziemiec będzie mógł pracować. Należy jednak pamiętać o tym, że na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może wykonywać pracę jedynie przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Dlatego należy zweryfikować czy wciągu ostatnich 12 miesięcy cudzoziemiec nie wykorzystał już przysługujących mu 180 dni pracy na podstawie oświadczenia.

 

Obowiązek powiadomienia urzędu wojewódzkiego ciąży na pracowniku

 

Co więcej jeżeli cudzoziemiec rezygnuje z pracy u pracodawcy wskazanego w decyzji, powinien dopełnić obowiązku powiadomienia wojewody w ciągu ostatnich 15 dni roboczych o utracie pracy u poprzedniego pracodawcy i złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy.

 

Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę w przypadku osób uprzywilejowanych

Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie zezwolenia na pobyt:

  • dla studenta studiów stacjonarnych, zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych,
  • dla członka rodziny obywatela polskiego,
  • w celu połączenia się z rodziną,
  • dla ofiary handlu ludźmi lub zezwolenia dla rezydenta długoterminowego innego kraju UE,

to cudzoziemiec ma prawo do podjęcia w Polsce pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Autor artykułu: ,,Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę”

Daria Wesoła

NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne cudzoziemca

Niestety tak już jest, że większość cudzoziemców przyjeżdżających do Polski nie posada numeru NIP. Dlatego w pierwszej kolejności zaraz przy zatrudnianiu powinniśmy wypełnić NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne cudzoziemca i wysłać je do Urzędu Skarbowego. Pamiętajmy, żeby to obcokrajowiec podpisał się na druku, dzięki temu unikniemy opłaty za pełnomocnictwo. Numer identyfikacji podatkowej nie dostaniemy od razu. Możemy czekać za nim nawet do 2 tygodni dlatego zróbmy to jak najszybciej. Nie będziemy wtedy zaskoczeni, gdy obcokrajowiec postanowi nagle zrezygnować z pracy.

 

NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne cudzoziemca – przypomnimy sobie o tym najczęściej, kiedy przychodzi czas wystawienia pracownikówi PIT-11

 

W praktyce NIP będzie nam potrzebny przy wystawieniu PIT-11 dla pracownika oraz rozliczeniu rocznym PIT-4R. Urzędem Skarbowym właściwym dla rozliczenia obcokrajowca jest Urząd Skarbowy dla nie rezydentów w Państwa województwie. W przypadku Wielkopolski jest to Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto.

 

Rezydencja podatkowa – określa wysokość pobieranej zaliczki na podatek dochodowy w przypadku umów cywilnoprawnych

 

O tym czy obcokrajowiec jest rezydentem, bądź nierezydentem w RP decyduje czas przebywania cudzoziemca na terenie naszego kraju lub uzyskanie zaświadczenia o rezydencji podatkowej. W praktyce, każdy obcokrajowiec który przyjechał do Polski tymczasowo do pracy jest nierezydentem, gdyż jego interesy życiowe znajdują się poza granicami Polski.

 

Jak uzyskać lub zaświadczenie o rezydencji podatkowej lub stać się rezydentem podatkowym na terenie RP

 

Pierwszym jest złożenie druku NIP-7 wpisując polski adres zamieszkania (patrz punkt III) . Wtedy określamy centrum interesów życiowych cudzoziemca w Polsce, a jego dochody w kraju pochodzenia będą jego dochodami zagranicznymi. Najprostszy ale nie zawsze korzystnie interpretowana na rzecz płatnika podatku forma określenia centrum interesów życiowych.

Drugi i najpewniejszy sposób nabycia rezydencji podatkowej jest związany z długością pobytu cudzoziemca na terenie Polski (interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2017 r.) mówi ona o tym, że cudzoziemiec staje się rezydentem podatkowym tego kraju, gdzie większą cześć roku podatkowego przebywa a więc ponad 183 dni (zgodnie z art. 41 ust. l ustawy o PIT). Jeśli zatem do tej pory pobieraliśmy od cudzoziemca zgodnie z naszym obowiązkiem zryczałtowany 20 % podatek dochodowy, to od 184 dnia jego pobytu w Polsce zaliczkę na podatek dochodowy możemy zacząć pobierać na zasadach ogólnych (dotyczy umów zlecenie i o dzieło)

Kolejnym sposobem jest wystąpienie do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikatu rezydencji) – wniosek do pobrania

Inne ważne kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców znajdziecie Państwo tutaj

Autor artykułu ,,NIP-7 zgłoszenie identyfikacyjne cudzoziemca”

Michał Solecki