Badanie satysfakcji pracowników – dlaczego warto
#cudzoziemcy #hr #personel #pracownicy #pracownik #zarządzanie zasobami ludzkimi

Badanie satysfakcji pracowników – dlaczego warto

12 lutego 2024

Przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju i przyciąganiu talentów powinien regularnie przeprowadzać badanie satysfakcji pracowników. Poniżej nasza agencja pracy tymczasowej Worksol wyjaśnia, dlaczego jest to ważne i na czym polega badanie satysfakcji wśród zatrudnionych?

Czym jest badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników to złożony proces gromadzenia i analizy opinii oraz informacji zatrudnionego w danej firmie personelu na temat zadowolenia z szeroko pojętej pracy w przedsiębiorstwie. Zatem jest to badanie zadowolenia pracowników z warunków zatrudnienia, atmosfery w pracy, etc. Wbrew pozorom tego typu badanie satysfakcji jest niezwykle ważne dla przedsiębiorcy. Dzięki analizie zgromadzonych informacji pochodzących od pracowników, właściciel firmy może poznać bliżej potrzeby swoich podwładnych oraz określić poziom satysfakcji zaangażowania w wykonywane obowiązki zawodowe. Systematyczne badanie satysfakcji pracowników jest ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Właściciel firmy powinien jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż częstotliwość przeprowadzania tego rodzaju badania powinna być wypośrodkowana. Zbyt rzadkie przeprowadzanie badania, nie przyniesie spodziewanych informacji i nie pomoże we wdrażaniu zmian. Z kolei zbyt częste – sprawi, że podwładni będą poirytowani takimi badaniami i odbiorą je jako formę kontroli nad personelem.

Dlaczego warto przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników

Po pierwsze, regularne przeprowadzanie badania satysfakcji pracowników pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania podwładnych. Dzięki badaniu firma będzie w stanie zidentyfikować czynniki istotne dla personelu, które kształtują zadowolenie z pracy. Po drugie, badanie satysfakcji pracowników pozwala poprawić ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Zwiększenie satysfakcji pracowników może prowadzić do większego zaangażowania w wykonywaną pracę, co może z kolei przynieść korzyści w postaci większej produktywności i lojalności wobec firmy. Po trzecie, tego typu badanie pozwala ograniczyć retencję pracowników. Badania satysfakcji pracowników mogą pomóc zidentyfikować czynniki, które mogą prowadzić do wysokiej rotacji pracowników oraz umożliwiają podjęcie działań w celu ich zatrzymania. Po czwarte, badanie to umożliwia doskonalenie kultury organizacyjnej w formie. Pozwala na ocenę klimatu pracy, identyfikację obszarów do poprawy oraz promowanie zdrowej kultury organizacyjnej, która sprzyja współpracy i efektywności. Ponadto, badanie satysfakcji pozwala zoptymalizować zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponieważ może dostarczyć informacji zwrotnych, które można wykorzystać do ulepszenia polityk personalnych i praktyk zarządzania.

Obszary, których może dotyczyć badanie

Badanie może dotyczyć różnorakich obszarów związanych z pracą i jej otoczeniem. Przykładowo, w badaniu satysfakcji pracowników mogą pojawić się pytania dotyczące zadowolenia z warunków pracy. Kolejnym obszarem, który można uwzględnić w badaniu są wynagrodzenia i benefity. Zwłaszcza te drugie są istotne. Dlaczego? Ponieważ preferencje pracowników w zakresie benefitów zmieniają się. Natomiast wprowadzenie tego typu dodatków do wynagrodzenia będzie spełniało swoją rolę, tylko wtedy, kiedy będą one dopasowane do potrzeb i oczekiwań podwładnych. Badanie satysfakcji pracowników powinno obejmować również rozwój zawodowy. Warto również poruszyć obszar dotyczący kierownictwa i zarządzania. Przedsiębiorcy powinni również pytać podwładnych o opinie i zadowolenie z istniejącej w firmie kultury organizacyjnej. Kolejnym obszarem badań powinien być balans między pracą a życiem prywatnym. Właściciele firm mogą również pytać o zadowolenie podwładnych z perspektyw rozwoju w firmie oraz komunikację i informacje. Oczywiście zadawane pytania powinny być dostosowane do celów badania satysfakcji pracowników.

Przykładowe pytania

Pytania, które będą zawarte w kwestionariuszach badania satysfakcji pracowników powinny być dopasowane do celu przeprowadzanego badania.

Wynagrodzenia

Pytania dotyczące wynagrodzenia podczas badania satysfakcji pracowników stanowią jeden z kluczowych czynników determinujących poziom zadowolenia z pracy. Pozwalają określić poziom zadowolenia podwładnych z otrzymywanej pensji oraz opinie zatrudnionych na temat wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach w innych firmach. Jakie pytania można zamieścić w kwestionariuszu? Przykładowo:

 • czy jesteś zadowolony z poziomu swojego wynagrodzenia w porównaniu do obowiązków i wkładu w firmę?
 • czy uważasz, że Twoje wynagrodzenie jest konkurencyjne na rynku pracy w danej branży?
 • czy czujesz, że Twoje wynagrodzenie jest adekwatne do Twoich umiejętności, doświadczenia i wykonywanych obowiązków?
 • czy wiesz, jakie kryteria są brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia w firmie?
 • czy odczuwasz, że Twoje wynagrodzenie motywuje Cię do osiągania lepszych wyników i angażowania się w pracę?

Benefity pracownicze

Pytania dotyczące benefitów pracowniczych pozwolą przedsiębiorcy ocenić, czy istniejące dodatki do wynagrodzenia odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom personelu. Jakie pytania może zadać pracodawca? Przykładowo:

 • czy jesteś zadowolony z oferowanych przez firmę benefitów pracowniczych?
 • czy uważasz, że oferowane benefity są atrakcyjne i adekwatne do Twoich potrzeb?
 • czy oferowane w pracy benefity motywują Cię do pracy?
 • jakie benefity zwiększyłyby Twoje zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe?

Rozwój zawodowy

Pytania dotyczące rozwoju zawodowego pozwolą ocenić, czy pracownicy chcą rozwijać się zawodowo. Dzięki takim pytaniom, przedsiębiorca może ocenić poglądy pracowników na możliwości rozwoju personelu w firmie. Jakie pytania można zadać pracownikom? Na przykład:

 • czy masz dostęp do programów szkoleniowych i rozwojowych w ramach swojej firmy?
 • czy otrzymujesz wsparcie od swojego przełożonego w rozwoju Twoich umiejętności zawodowych?
 • czy uważasz, że Twoje obecne stanowisko umożliwia Ci rozwój zawodowy?
 • czy czujesz, że Twoje osiągnięcia i postępy zawodowe są doceniane przez firmę?
 • czy masz jasno określone cele rozwojowe w ramach swojej pracy?
 • czy czujesz, że Twoja firma inwestuje w Twój rozwój zawodowy?                                                                                                             

Stres

Przeciwdziałanie stresowi wpływa korzystnie na zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki służbowe. Jak wiadomo, długotrwały stres może prowadzić do wypalenia zawodowego. Dlatego zawsze warto uwzględniać pytania dotyczące tej sfery w badaniu satysfakcji pracowników. Można zadać przykładowo następujące pytania:

 • czy czujesz się zwykle zestresowany w miejscu pracy?
 • czy pracując w naszej firmie doświadczasz częstego napięcia lub presji?
 • czy czujesz, że Twoje obowiązki pracy są zbyt duże i nadmiernie obciążające?
 • czy odczuwasz, że masz wystarczająco wsparcia od swoich przełożonych w radzeniu sobie ze stresem?
 • czy czujesz, że Twój pracodawca ma świadomość i troszczy się o Twoje zdrowie psychiczne?
 • czy masz możliwość zgłaszania problemów ze stresem lub wypaleniem zawodowym w swojej firmie?
 • czy otrzymujesz odpowiednie wsparcie od kolegów z pracy w radzeniu sobie ze stresem?

Wizerunek firmy jako pracodawcy

Przedsiębiorcy powinni również regularnie sprawdzać opinie pracowników na temat wizerunku firmy jako pracodawcy. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ tego typu pytania mogą pomóc zidentyfikować obszary, w których firma może poprawić swój wizerunek jako pracodawcy. Przedstawiamy kilka przykładowych pytań dotyczących wizerunku firmy jako pracodawcy:

 • czy postrzegasz naszą firmę jako atrakcyjnego pracodawcę na rynku?
 • czy poleciłbyś naszą firmę jako miejsce pracy innym osobom?
 • czy uważasz, że nasza firma dba o dobre relacje z pracownikami?
 • czy czujesz, że nasza firma stawia na rozwój kariery pracowników?
 • czy nasza firma dba o równowagę między pracą a życiem prywatnym pracowników?
 • czy nasza firma oferuje atrakcyjne benefity i świadczenia dla pracowników?
 • czy jesteś dumny z tego, że jesteś pracownikiem naszej firmy?

 Komunikacja w firmie

Pytania o komunikację w firmie pomogą zrozumieć, jak pracownicy postrzegają ją w miejscu zatrudnienia oraz zidentyfikować obszary, w których można dokonać ulepszeń. O co można zapytać? Mogą paść przykładowe pytania:

 • czy czujesz, że komunikacja w naszej firmie jest przejrzysta i otwarta?
 • czy wiesz, jak skontaktować się z różnymi działami w firmie w przypadku potrzeby?
 • czy uważasz, że Twoje opinie i sugestie są brane pod uwagę przez zarząd lub przełożonych?
 • czy czujesz, że masz wystarczające możliwości wyrażenia swoich opinii na temat funkcjonowania firmy?
 • czy otrzymujesz regularne opinie zwrotne na temat swojej pracy i możliwości poprawy?

Organizacja pracy

Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących opinii na temat organizacji pracy w przedsiębiorstwie. O co przykładowo można zapytać podwładnego? Przede wszystkim o to:

 • czy czuje, że jego obowiązki i cele pracy są jasno określone?
 • czy ma wystarczające zasoby i narzędzia, aby efektywnie wykonywać swoje zadania?
 • czy otrzymuje wsparcie od swojego zespołu w realizacji swoich obowiązków?
 • czy czuje, że ma kontrolę nad swoim czasem pracy i sposobem wykonywania zadań?
 • czy uważa, że obciążenie pracą w jego dziale jest równomiernie rozłożone?
 • czy otrzymuje jasne wytyczne dotyczące priorytetów w pracy?
 • czy czuje, że jego zdrowie psychiczne i fizyczne jest brane pod uwagę w organizacji pracy?
 • czy jest zadowolony z elastycznych opcji pracy, takich jak praca zdalna czy elastyczne godziny pracy?
 • czy czuje, że ma możliwość zgłaszania problemów związanych z organizacją pracy?

Więź z firmą          

Badanie satysfakcji pracowników może uwzględniać pytania dotyczące więzi podwładnych z firmą. Pomoże to przedsiębiorcy określić, czy personel odczuwa więź z firmą, czy jednak konieczne jest podjęcie działań, dzięki którym zwiększy się poczucie przynależności do firmy. Przedsiębiorca, który chce zbadać więź pracowników z firmą może zadać następujące pytania:

 • jak bardzo czujesz się związany z naszą firmą?
 • czy jesteś dumny z tego, że jesteś pracownikiem naszej firmy?
 • czy planujesz pozostać pracownikiem naszej firmy na dłuższy czas?

 Jak przeprowadzić badanie wśród pracowników

Jak przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników w firmie? Pierwszym etapem badania satysfakcji wśród pracowników jest określenie celów i zakresu badania. Następnie należy wybrać metodę badawczą. Przedsiębiorca może przeprowadzić w tym celu m.in. wywiady i ankiety. Warto zdać sobie sprawę z tego, że anonimowość badania wpłynie pozytywnie na wiarygodność udzielonych odpowiedzi. Następnie przedsiębiorca lub osoba odpowiedzialna za organizację badania powinna przygotować narzędzie badań, np. kwestionariusz ankiety lub scenariusz wywiadu. W dalszej kolejności firma musi rozpowszechnić badania wśród personelu. Co oznacza, że przedsiębiorca lub delegowany do tego podwładny musi poinformować pracowników o przeprowadzanym badaniu i zachęcić ich do udziału. Można to zrobić poprzez rozesłanie zaproszenia do udziału w badaniu, umieszczenie informacji na wewnętrznej platformie firmowej, czy też organizację spotkań informacyjnych. Następnym krokiem jest zebranie danych i ich analiza.

Analiza wyników badania satysfakcji

Po zebraniu odpowiedzi, należy przystąpić do analizy zebranych danych. Można wykorzystać do tego różnorakie narzędzia analityczne, które są wykorzystywane do analizy danych. Dzięki nim można w prosty i bezproblemowy sposób wyciągnąć wnioski i trendy dotyczące satysfakcji pracowników. Po analizie danych należy przedstawić wyniki badania pracownikom oraz kierownictwu. Jeśli z badania wynika, że pracownicy nie odczuwają satysfakcji z miejsca pracy, warto podjąć działania naprawcze. To znaczy, że przedsiębiorca powinien poprawić obszary, w których zaobserwowano niedoskonałości lub obszary wymagające ulepszeń. Oczywiście badanie satysfakcji pracowników powinno być procesem ciągłym. Ważne jest monitorowanie sytuacji i kontynuacja działań mających na celu poprawę satysfakcji pracowników w organizacji.

Masz pytanie?