W których zawodach brakuje pracowników
#cudzoziemcy #gus #pracodawca #pracownik #prawo #W których zawodach brakuje pracowników

W których zawodach brakuje pracowników

14 listopada 2023

Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie. Przedsiębiorcy mają coraz większe problemy z uzupełnieniem braków kadrowych. Dotychczas mogli liczyć na wsparcie pracowników zza wschodniej granicy, ale w ostatnich miesiącach Ukraińcy coraz częściej decydują się na powrót do swojego kraju lub wyjazd na Zachód. Których pracowników brakuje najbardziej?

Trudna sytuacja na rynku pracy

Choć według danych Głównego Urzędu Statystycznego ubywa w Polsce pracujących, to w dalszym ciągu mamy rynek pracownika. Dla niektórych przedsiębiorców może to oznaczać problemy z uzupełnieniem braków kadrowych. Jak wynika z danych udostępnionych przez GUS, w III kwartale 2022 r. w Polsce pracowało 16 690 tys. osób. To o 0,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. Na koniec marca tego roku w kraju pracowało jedynie 15 218,4 tys. osób. Warto jednak podkreślić, że w kluczowych sektorach dla rozwoju gospodarczego przeciętne zatrudnienie rośnie. Jak wynika z „Barometru zawodów” zrealizowanego na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w informacji i komunikacji odnotowano wzrost o 11,8 proc., w zakwaterowaniu i gastronomii 6,3 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej o 3,6 proc. Choć popyt na pracowników maleje, to jak wynika z „Barometru zawodów”, liczba zawodów deficytowych, czyli takich, w których jest więcej ofert pracy niż kandydatów, utrzymuje się na wysokim poziomie.

Problemy kadrowe: 8 zawodów, w których trwale brakuje pracowników

Według raportu zrealizowanego na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w 2023 r. zmniejszyła się w Polsce liczba zawodów deficytowych. W tym roku można mówić o 27 profesjach, czyli o 3 mniej niż w minionym roku. Przy czym 8 zawodów to tzw. profesje długotrwale deficytowe. Ich niedobór odnotowywany jest nieprzerwanie od 2016 r. Poszukiwani są:

  • cieśle i stolarze budowlani,
  • dekarze i blacharze budowlani,
  • kierowcy autobusów,
  • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
  • operatorzy obrabiarek skrawających,
  • pielęgniarki i położne,
  • samodzielni księgowi.

Z czego wynikają deficyty w tych zawodach? Wbrew pozorom nie tylko ze zbyt małej liczby kandydatów do pracy, ale również z tego, że kandydatom nie odpowiadają warunki pracy lub zainteresowani nie spełniają wymagań przedsiębiorców. Przedsiębiorcy od dawna zwracają uwagę, że Polacy nie są zainteresowani szkołami zawodowymi, przez co nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do wykonywania wielu zawodów w branży budowlanej. Inną kwestią pozostają rosnące oczekiwania kandydatów względem warunków zatrudnienia.

W których zawodach brakuje pracowników

Wśród zawodów, w których brakuje pracowników należy wymienić przede wszystkim monterów instalacji budowlanych, robotników budowlanych i pracowników robót wykończeniowych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych. Wśród zawodów deficytowych wymienić należy również psychologów, psychoterapeutów oraz fizjoterapeutów i masażystów, lekarzy, opiekunów osób starszych i osób niepełnosprawnych. W których jeszcze zawodach brakuje pracowników? W Polsce zatrudnienie bez problemu znajdą elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy oraz ślusarze. Praca czeka tutaj również na magazynierów i mechaników pojazdów samochodowych. Wśród zawodów deficytowych wymienić należy również nauczycieli, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących. W Polsce brakuje również nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Poza tym, zawodami deficytowymi są pracownicy ds. rachunkowości i księgowości oraz kucharze.

W których branżach odczuwalny jest brak pracowników

Najwięcej zawodów deficytowych (7) występuje w branży budowlanej. Głównym powodem jest brak rąk do pracy. Z kolei 5 zawodów deficytowych występuje w branży medycznej i opiekuńczej. Tutaj również główną przyczyną jest niewystarczająca liczba kandydatów do pracy. Gdzie jeszcze występują zawody deficytowe? Na przykład w branży produkcyjnej (4 zawody deficytowe). Jednak w przeciwieństwie do powyższych branż, głównym powodem jest to, że kandydaci nie spełniają oczekiwań przedsiębiorców. Również w transporcie występują 4 zawody deficytowe. Tutaj problemem są zarówno rosnące oczekiwania kandydatów, jak i to, że zainteresowani zatrudnieniem nie spełniają wymagań przedsiębiorcy. Taka sama liczba zawodów deficytowych występuje w branży edukacyjnej. Przyczyną jest brak rąk do pracy. Z kolei w branży finansowej, w której znajdują się 2 zawody deficytowe, przyczyną problemu jest to, że kandydaci nie spełniają wymagań właścicieli firm. Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja w branży gastronomicznej, gdzie występuje 1 zawód deficytowy. Tutaj problemem jest to, że kandydatom nie odpowiadają warunki zatrudnienia.

W których zawodach brakuje pracowników

Przedsiębiorca, który chce zwiększyć kadrę, powinien wiedzieć, w których zawodach brakuje pracowników i jak rozwiązać problem z brakiem rąk do pracy.

Cudzoziemcy uzupełniają braki w zawodach, w których brakuje pracowników

Obcokrajowcy z Azji, Afryki, czy Ameryki Łacińskiej mogą uzupełnić braki kadrowe w firmach, w których występują zawody deficytowe. Zwłaszcza, że ich liczba w Polsce regularnie się zwiększa. Jak wynika z danych wortalu publicznych służb zatrudnienia, w 2022 r. wydano 365,5 tys. zezwoleń na pracę. Dla porównania w 2012 r. tylko 35,4 tys. otrzymało pozytywne decyzje. Najwięcej zezwoleń wydano w województwie mazowieckim, gdzie 79,7 tys. cudzoziemców mogło podjąć w kraju legalne zatrudnienie. Nieco mniej pozytywnych decyzji wydano w województwie łódzkim i wielkopolskim. Obywatele których krajów najczęściej ubiegają się o zezwolenie na pracę w Polsce? Według zeszłorocznych danych Ukraińcy. Wydano im 85,07 tys. zezwoleń na pracę. Mieszkańcom Indii wydano 41,6 tys., a Uzbekistanu 33,4 tys.

Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców

Polskie firmy, w których brakuje rąk do pracy, będą musiały się oswoić z nową rzeczywistością i koniecznością pozyskania siły roboczej z dalszych zakątków świata. W interesie przedsiębiorców leży dobór właściwych kandydatów, zatrudnienie osoby maksymalnie pasującej do potrzeb firmy oraz dążenie do optymalizacji zatrudnienia i procesów kadrowych. Niewątpliwie w tym wszystkim mogą pomóc doświadczone agencje pracy, które skutecznie pomagają uzupełnić braki kadrowe, również w zawodach deficytowych.

Potrzebujesz wsparcia profesjonalistów? Zadzwoń do Worksol Group.

Masz pytanie?