Będzie łatwiej o kartę pobytu i zezwolenie na pracę w Polsce

Będzie łatwiej o kartę pobytu i zezwolenie na pracę w Polsce

20 października 2021

19 października, czyli wczoraj, polski Sejm przyjął ustawę zmieniającą procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Co ważne, nowe postanowienia obejmą również sprawy, które już są w toku.

Zmiany dotyczące karty pobytu i zezwolenia na pracę

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami:

  • poszerzony zostanie katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • wydłużony zostanie do 24 miesięcy okres pracy na oświadczeniu z Urzędu Pracy,
  • nie będzie wymogu posiadania miejsca zamieszkania,
  • nie będzie wymogu posiadania stałego źródła dochodu (w przypadku karty pobytu),
  • obowiązywać będzie minimalne wynagrodzenie dla pracownika bez względu na etat w wysokości nie mniejszej niż minimalne wygrodzenie obowiązujące w Polsce,
  • wprowadzone zostaną także ułatwienia przy wnioskowaniu o Kartę Polaka.

Warto podkreślić, że dostępny będzie uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku. Zatem jeżeli złożyłeś wniosek przed 1 stycznia 2021 to postanowienia nieniniejszej ustawy też Cię obejmują!

Nowe przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Worksol będzie Was na bieżąco informować o jej szczegółach.

Masz pytanie?