Będzie łatwiej w Polsce dostać kartę pobytu i zezwolenie na pracę - Worksol
Będzie łatwiej w Polsce dostać kartę pobytu i zezwolenie na pracę

Będzie łatwiej w Polsce dostać kartę pobytu i zezwolenie na pracę

20 października 2021

19 października tj. wczoraj polski sejm przyjął ustawę zmieniającą procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Co ważne nowe procedury obejmą sprawy które już się toczą. Jakie będą zatem zmiany ?

  • zgodnie z nowymi przepisami, poszerzony zostanie katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę !!!
  • wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na oświadczeniu z Urzędu Pracy do 24 miesięcy !!!
  • rezygnacja z wymogu posiadania miejsca zamieszkania
  • rezygnacja z wymogu posiadania stałego stabilnego źródła dochodu (karty pobytu)
  • obowiązek otrzymywania wynagrodzenia na kwotę nie mniejszą niż minimalne wygrodzenie obowiązujące w Polsce
  • wprowadzone zostaną także ułatwienia przy wnioskowaniu o Kartę Polaka

Wprowadzona zostaje również szczególna regulacja o charakterze czasowym, przewidująca uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku. A więc jeżeli złożyłeś wniosek przed 1 stycznia 2021 to postanowienia nieniniejszej ustawy też Cię obejmują !

Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Jak tylko ustawa pojawi się w dzienniku ustaw będziemy Was informować o jej szczegółach i poszczególnych zapisach

Masz pytanie?