Jak motywować pracowników?
#Jak motywować pracowników

Jak motywować pracowników?

6 sierpnia 2023

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak motywować pracowników do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych już na etapie rekrutacji pracowników. Nie wystarczy dobre słowo lub umowa o pracę. Współcześnie motywacja to jedno z kluczowych zadań, jakie czeka każdego pracodawcę. Od przyjętej strategii motywacji zależy zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki zawodowe, a tym samym wyniki sprzedażowe firmy. Co warto wiedzieć na temat motywacji w miejscu pracy? O tym poniżej.

Motywacja w miejscu pracy

Motywacja oznacza pobudzanie człowieka przez różnego typu bodźce do podjęcia przez niego określonego działania. Od wielu lat wiadomo, że motywacja odgrywa istotną rolę w efektywności pracy zatrudnionych, co z kolei przekłada się na rozwój firmy. Odpowiednio zaangażowany w wykonywane obowiązki pracownik jest nie tylko wydajny, zadowolony z wykonywanych czynności zawodowych, ale również… zdecydowanie bardziej lojalny. Po prostu czerpie przyjemność i satysfakcję z pracy, dlatego chce ją wykonywać, jak najlepiej potrafi. To właśnie dlatego przedsiębiorcy, którym zależy na rozwoju firmy i poprawie wyników sprzedażowych, powinni skupić się na odpowiedniej motywacji swoich pracowników do wykonywanych przez nich obowiązków służbowych.

Pomysły na to, jak motywować pracowników

Istnieje wiele motywatorów, które wpływają na pracowników pozytywnie, tzn. w ten sposób, że chcą wykonywać swoją pracę, jak najlepiej. Czynniki motywacyjne można podzielić na płacowe i pozapłacowe. Oczywiście w firmie nie trzeba stosować wszystkich motywatorów, ale dobrą praktyką jest wykorzystywanie tych, które najlepiej oddziałują na zatrudnionych pracowników.

Płacowe motywatory, czyli jak motywować pracowników

Oczywistym jest, że na jakość wykonywanych przez zatrudnionych zadań i ich zadowolenie z pracy wpływa wynagrodzenie zasadnicze. Im wyższa pensja, tym zaangażowanie w pracę powinno być wyższe. Z pewnością jest to doskonały czynnik motywacyjny pieniężny, ale nie jedyny, który skutecznie oddziałuje na zatrudnionych. Do płacowych motywatorów zalicza się również wszelakie dodatki do wynagrodzenia, które mają charakter pieniężny. Mogą to być zatem:

  • dodatki funkcyjne,
  • nagrody,
  • dodatki stażowe.

Co ważne, również pożądana przez pracownika forma zatrudnienia może stanowić motywator do pracy.

The Rise of Indonesian Workers in Poland's Job Market

Motywacja pracowników podnosi ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Jak motywować pracowników motywatorami pozapłacowymi

Wbrew pozorom nie tylko czynniki motywacyjne o charakterze płacowym skutecznie oddziałują na zatrudnionych. Warto wiedzieć, że na pracowników wpływają również motywatory niepieniężne. Przykładowo, do czynników motywacyjnych niepieniężnych zalicza się elastyczny czas pracy, pracę zdalną lub hybrydową, możliwość rozwoju zawodowego, awanse, klimat pomiędzy pracownikami w miejscu zatrudnienia, a także abonamenty medyczne. Poza tym do tego typu czynników motywacyjnych zaliczana jest również dobra organizacja pracy, możliwość udziału w szkoleniach i kursach, świadczenia rzeczowe, a nawet program emerytalny.

Jak rozmawiać z pracownikami, żeby chciało im się pracować

Czynnikiem, który wpływa na zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę jest również pozytywny kontakt z przełożonym i docenianie przez niego pracy swoich podwładnych. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że na pracowników pozytywnie oddziałują wszelakie pochwały i słowa uznania ze strony pracodawcy. Wszelkie pozytywne komentarze ze strony szefa zwiększają poczucie wartości pracownika i wpływają na jego zaangażowanie w to, co robi. Wydaje mu się, że jego praca ma sens i znaczenie, dlatego angażuje się w wykonywane obowiązki.

Motywacja negatywna, czyli jak nie motywować pracowników

Na pracowników oddziałuje również motywacja negatywna, tyle że w niewłaściwy sposób. Tego typu motywatory wpływają na pracownika w taki sposób, że ten podejmuje określone działania w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji lub doświadczeń. Motywacja negatywna powiązana jest z negatywnymi uczuciami, jakie pojawiają się u pracownika, wśród których wymienić należy przede wszystkim lęk i strach.

Wbrew pozorom motywacja negatywna na dłuższą metę przynosi odwrotny od zamierzonego skutek – pracownik jest zdemotywowany do działania, a przez to mniej wydajny w pracy.

O czym pamiętać podczas motywowania pracowników

Pracodawcy powinni pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że na każdego pracownika oddziałuje coś innego. Dlatego w interesie każdego pracodawcy leży stworzenie odpowiedniej strategii motywacji każdego zatrudnionego w firmie pracownika. Wspomniana strategia motywacji powinna zagwarantować każdemu z nich w nieustanne zaangażowanie w wykonywaną pracę i rozwój przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu pożądanych przez nich motywatorów. Motywowanie w miejscu pracy to proces ciągły, który wymaga od pracodawcy indywidualnego podejścia. Ważne jest, aby przedsiębiorca poznał swoich pracowników, był w stanie określić ich potrzeby i aspiracje, aby skutecznie dostosować strategie motywacyjne do ich oczekiwań.

10 rad na temat tego, jak motywować pracowników

Po pierwsze, pracodawca, który chce motywować pracowników do pracy powinien nieustannie sprawdzać zaangażowanie zatrudnionych w wykonywane obowiązki i monitorować, co oddziałuje motywująco na poszczególnych pracowników. A po drugie, szef powinien zadbać o prawidłową komunikację pomiędzy nim i pracownikami. Kolejną ważną kwestią są pochwały za wykonywane zadania. Pracownicy powinni być doceniani za wykonywaną pracę, to wpływa pozytywnie na ich zaangażowanie w pracę. Po trzecie, przedsiębiorca powinien zadbać o możliwość rozwoju zawodowego swoich podwładnych. Równie ważne jest pokazywanie zatrudnionym, że pracodawca darzy ich zaufaniem. Szef może to okazać przydzielaniem, coraz bardziej odpowiedzialnych zadań kadrze. Poza tym, przedsiębiorca powinien zapewnić pracownikom work-life balance. Skuteczną formą motywacji są konkursy i nagrody pracownicze, które przyznawane są obok pensji. Co jeszcze pomaga motywować pracowników? Tworzenie pozytywnej atmosfery w zakładzie pracy i przyznawanie pracownikom odpowiednich benefitów.

Masz pytanie?