Obowiązki pracodawcy są zróżnicowane. Które są najważniejsze?
#obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy są zróżnicowane. Które są najważniejsze?

13 lipca 2023

Zarządzanie firmą i zatrudnianie pracowników skutkuje tym, że rodzą się obowiązki pracodawcy. Od obowiązków związanych z badaniami wstępnymi, przez umowę o pracę, szkolenia BHP, zgłoszenie do ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, aż po prowadzenie akt osobowych i ewidencję czasu pracy i zapobieganie mobbingowi – to tylko wybrane obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracowników. Przedsiębiorca, który dba o kadrę i realizację obowiązków wynikających z prawa pracy, buduje pozytywny wizerunek firmy, a to ma istotny wpływ na jej rozwój i sukces w branży. Dlatego należy podejść do wypełniania obowiązków z należytą starannością i odpowiedzialnością, a najlepiej powierzyć zatrudnienie specjalistom.

Umowa o pracę a obowiązki pracodawcy 

Przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia specjalistów podpisując z nimi umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, czyli umowę zlecenia lub o dzieło albo postawić na kontrakt B2B. Najbardziej pożądaną przez pracowników formą zatrudnienia jest z pewnością umowa o pracę. Dlaczego? Ponieważ pracownik jest chroniony przez przepisy Kodeksu pracy. One narzucają na przedsiębiorcę wiele obowiązków. Z kolei  pracownikowi wiele przywilejów. Powodów, dla których etat jest bardziej pożądany przez pracowników jest jednak znacznie więcej. Po pierwsze to mniej formalności i obowiązków dla pracownika, które by posiadał będąc na samozatrudnieniu, po drugie banki łagodniej oceniają zdolność kredytową osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. I wreszcie – to również większa stabilność zatrudnienia.

 Jakie obowiązki ma przedsiębiorca zatrudniający pracownika

Lista obowiązków ciążących na pracodawcy jest długa. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika dotyczą:

  • nawiązania stosunku pracy,
  • zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy i BHP,
  • wypłaty wynagrodzenia,
  • równości i braku dyskryminacji,
  • przeciwdziałania mobbingowi,
  • ochrony danych osobowych,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Lista obowiązków pracodawcy jest jednak znacznie dłuższa.

Worksol. Chcesz być na bieżąco z nowinkami z zakresu zatrudniania i prawa pracy? Śledź naszego bloga i social media.

 

Masz pytanie?