Outsourcing pracowników – czy jest dla Ciebie?
#outsourcing #outsourcing pracowniczy #outsourcing pracowników

Outsourcing pracowników – czy jest dla Ciebie?

2 stycznia 2019

Coraz bardziej popularny wśród właścicieli firm outsourcing pracowników, stał się również pewnego rodzaju modą. Aby skorzystać z tego rozwiązania, nie trzeba się specjalnie ograniczać. Dotyczy to praktycznie każdego działu branży produkcyjnej – logistyki, produkcji, zaopatrzenia, zarządzania finansami, obsługi klienta czy sprzątania. Jednak po outsourcing pracowników sięgają już nie tylko właściciele firm zajmujących się produkcją. Na tego typu rozwiązanie coraz częściej decydują się także wielkie korporacje. O tym, czy outsourcing pracowniczy jest odpowiedni również dla Ciebie, dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest outsourcing pracowników?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy usługę outsourcingu możesz wykorzystać także w swojej firmie, musisz najpierw wiedzieć, czym jest i na czym polega to rozwiązanie.

Outsourcing pracowników jest regulowany przez kodeks pracy, a dokładniej art. 231, w którym jest mowa o fuzji czy przejęciu firmy. Według tego przepisu, gdy w grę wchodzi akwizycja zakładu pracy, to nowy właściciel staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Mówiąc prościej – wraz ze składnikami materialnymi przejmuje on niejako pracowników kupionej organizacji. Natomiast za zobowiązania, które wynikają ze stosunku pracy i które powstały przed dokonaniem przejęcia organizacji, odpowiadają solidarnie dotychczasowy i nowy pracodawca.

Jeśli zaś chodzi konkretnie o outsourcing pracowników, to ma on miejsce wtedy, gdy dotychczasowy właściciel firmy przekazuje swoich pracowników nowemu właścicielowi firmy. Rozwiązanie polega na przekazaniu funkcji kadrowych do realizacji firmie zewnętrznej, którą zwykle jest agencja pracy.

Outsourcing pracowników – zadania firmy zewnętrznej

Do najczęstszych zadań, które właściciel przedsiębiorstwa, decydujący się na outsourcing, może zlecić firmie zewnętrznej są:

  • przeprowadzanie rekrutacji,
  • podpisywanie umów z pracownikami w imieniu właściwego pracodawcy,
  • wypłacanie wynagrodzeń,
  • wysyłanie pracowników na okresowe badania,
  • organizowanie ewentualnych zastępstw,
  • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników,
  • wdrażanie systemów motywacyjnych.

Zalety i wady outsourcingu pracowników

Zanim zdecydujesz się na rozwiązanie jakim jest outsourcing pracowników, musisz wiedzieć, że ma on swoje zalety, ale również i wady.

Do podstawowych korzyści, które uzyskasz, gdy wynajmiesz firmę zewnętrzną, są: obniżenie kosztów rekrutacji, usprawnienie procesu rekrutacji, dostęp do profesjonalnej wiedzy m.in. dotyczącej aktualnych trendów na rynku pracy, możliwość pozyskania wykwalifikowanych specjalistów.

Negatywne aspekty outsourcingu to: brak bezpośredniego kontaktu z pracownikiem praktycznie na każdym z etapów jego pracy – na etapie zatrudniania, motywowania czy szkolenia, a przy tym brak możliwości bezpośredniego śledzenia rozwoju potencjału zatrudnionego pracownika, niski poziom utożsamienia pracownika z firmą.

Czy powinieneś zdecydować się na outsourcing pracowników?

Gdy już posiadasz wiedzę na temat tego, czym jest outsourcing, na czym polega oraz jakie są jego zalety i wady, możesz odpowiedzieć sobie na pytanie – czy to rozwiązanie jest dla Ciebie?

Ważną kwestią jest jeszcze to, czy posiadasz małą, czy większą firmę. Przy prowadzeniu małego przedsiębiorstwa nie opłaca się korzystać z usług agencji pracy w celu pozyskiwania pracowników oraz zarządzania nimi. Tego typu rozwiązanie bardziej przyda się w dużej korporacji, w której procesy kadrowe przeprowadzane są w sposób masowy. Przy dużej liczbie pracowników rekruter i tak nie jest w stanie utrzymać więzi z każdą wprowadzaną do firmy osobą. Dlatego też nie ma zbytniego ryzyka w postaci braku utrzymania bliższych relacji. W przypadku małej firmy bezpośredni kontakt pracownik – pracodawca jest raczej wskazany, dlatego lepiej jest prowadzić rekrutację samodzielnie.

Jeśli jednak masz małą firmę i koniecznie chcesz skorzystać z usługi outsourcingu pracowników, to możesz wybrać pośrednie rozwiązanie. Firma zewnętrzna może zająć się jedynie częścią procesu rekrutacji, więc w tym przypadku oszczędzasz na związanych z tym kosztach. Ty przejmujesz dalszą część zadania, czyli sam wybierasz odpowiednich kandydatów i przeprowadzasz z nimi ostateczne rozmowy oraz podpisujesz umowy, dzięki czemu możesz nawiązać z nim bliższe relacje.

Masz pytanie?