Proces rekrutacji – jak wygląda rekrutacja pracowników do firm
#proces rekrutacji

 Proces rekrutacji – jak wygląda rekrutacja pracowników do firm

30 lipca 2023

Proces rekrutacji pracownika nie ogranicza się do zamieszczenia ogłoszenia i znalezienia kandydata na dane stanowisko. W rzeczywistości, prawidłowo organizowany proces rekrutacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie przebiega wieloetapowo, a na każdym jego etapie może dojść do pomyłek, które wpłyną na sukces całego procesu pozyskiwania pracownika. Dlatego warto przeanalizować wszystkie stadia rekrutacji i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie samodzielnie poprowadzić proces. Jeśli nie, lepiej powierzyć poszukiwania specjalistom z Worksol.

 Znaczenie procesu rekrutacji w rozwoju firmy

Procesy rekrutacyjne w przedsiębiorstwie mają na celu znalezienie właściwego kandydata na dane stanowisko. A proces doboru pracowników należy postrzegać w kategoriach kluczowego elementu budowania przewagi konkurencyjnej. Dlaczego? Bo jak wiadomo, najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa w dalszym ciągu są pracownicy. Wbrew pozorom, rekrutacja nie jest tylko ciągiem formalności zmierzających do zatrudnienia kandydata i zapełnienia wakatu. To strategia, która ma długofalowe konsekwencje dla prowadzonego biznesu. Jak to możliwe?

Po pierwsze, umożliwia pozyskanie pracowników o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach, które są zgodne z potrzebami firmy. Wpływa to korzystnie na rozwój przedsiębiorstwa. Po drugie, dobór właściwych pracowników rzutuje na długofalową współpracę, stabilność zespołu i redukcję kosztów związanych z rotacjami w kadrze. Poza tym proces rekrutacji stanowi element budowania wizerunku pracodawcy. Z uwagi na jego znaczenie, firmy powinny włożyć wysiłek w organizację profesjonalnej rekrutacji, nawet jeśli wiąże się z wysokimi kosztami.

Proces rekrutacji i jego etapy

W zależności od przedsiębiorstwa, istnieją różne schematy działania i etapy rekrutacji. Oczywiście nawet w ramach jednej firmy procesy rekrutacyjne zmieniają się, co podyktowane jest tempem zmian na rynku pracy. Przez nie, pracodawcy muszą nieustannie wypracowywać nowe schematy działania. Jednak w typowym procesie rekrutacyjnym wymienić można przede wszystkim:

  • określenie planu potrzeb personalnych przedsiębiorstwa i rozważenie alternatywnych sposobów pozyskania pracowników,
  • opis obsadzanego stanowiska pracy,
  • określenie wymagań stawianych kandydatom na określone stanowisko pracy,
  • wstępną analizę rynku pracy,
  • publikację oferty pracy,
  • gromadzenie aplikacji i ich selekcja,
  • rozmowy kwalifikacyjne i wybór kandydatów,
  • podjęcie decyzji dotyczącej kandydata i nawiązanie współpracy,
  • zapoznanie pracownika z miejscem pracy i adaptacja.

Analiza potrzeb firmy

Pierwszym etapem procesu rekrutacji jest analiza potrzeb firmy, która obejmuje określenie planu braków personalnych danego przedsiębiorstwa. Podczas analizy, przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy potrzebuje dodatkowych pracowników, czy może jednak zatrudnienie kolejnych osób w firmie jest zbędne. Jest to istotne, bo można np. zlikwidować dane stanowisko pracy lub je przekształcić.

Poza tym, właściciel firmy powinien przeanalizować możliwość skorzystania z alternatywnych metod pozyskania kadry. Dla wielu przedsiębiorców korzystnym rozwiązaniem jest leasing pracowniczy i pozyskanie pracowników tymczasowych przez agencję zatrudnienia. Tego typu firmy zatrudniają specjalistów od rekrutacji, których umiejętności pomogą odnaleźć pracownika, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom i potrzebom pracodawcy.

Tworzenie profilu stanowiska w procesie rekrutacji

Kolejnym etapem procesu rekrutacji jest tworzenie profilu stanowiska. Dlaczego ten moment jest ważny? Przede wszystkim dlatego, że wskazuje oczekiwania pracodawcy względem kandydata na dane stanowisko. Wymagania dotyczyć mogą przede wszystkim doświadczenia zawodowego potencjalnego pracownika, zdobytego przez niego wykształcenia oraz posiadanych pożądanych kompetencji i umiejętności.

Warto dodać, że osoby odpowiedzialne za rekrutacje w miejscu pracy powinny również przeanalizować rynek pracy. Co to ma na celu? Głównie umożliwia ocenę firmy, jako pracodawcy podczas przeprowadzanej rekrutacji – czy jest atrakcyjny dla potencjalnych pracowników, czy nie. Wspomniana analiza obejmuje również poznanie konkurencji i jej ofert, oczekiwań od miejsca pracy potencjalnych kandydatów do pracy oraz określenie poziomu bezrobocia.

Tworzenie atrakcyjnych ogłoszeń rekrutacyjnych

Następnym etapem procesu rekrutacyjnego jest tworzenie atrakcyjnych ogłoszeń zawierających informację o wakacie. Poprzedza go jednak wybór źródła poszukiwania pracownika. Przykładowo mogą to być serwisy z ogłoszeniami o pracę albo prasa, ale oferty można zamieszczać również w innych miejscach, np. na stronie firmowej lub social mediach.

Warto pamiętać, że ogłoszenie o pracę powinno zawierać informacje na temat stanowiska pracy, czyli zakres obowiązków, oczekiwania względem kandydata i to, co firma oferuje w zamian za świadczoną pracę, czyli np. formę zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, benefity, etc. Po przygotowaniu ogłoszenia, należy zadbać o jego dystrybucję.

 Proces rekrutacji a pozyskiwanie kandydatów

Podczas dystrybucji ogłoszenia o pracę pojawiają się w określonym przedziale czasu aplikacje potencjalnych pracowników. Oczywiście liczba zgłoszeń jest zróżnicowana. Wpływ na to ma wiele czynników. Po pierwsze, liczba zgłoszeń uzależniona jest od zainteresowania stanowiskiem na rynku pracy. Przykładowo na stanowiska biurowe, np. na stanowisko asystentki biura lub sekretarki, zgłoszeń może być więcej niż na stanowiska specjalistyczne – niszowe. Drugą kwestią są warunki zatrudnienia. Im lepsze pracodawca oferuje wynagrodzenie i benefity pozapłacowe, tym więcej będzie zgłoszeń. Po trzecie, sposób dotarcia do kandydatów również ma wpływ na liczbę pozyskanych zgłoszeń. Poza tym, na liczbę aplikacji wpływa również pozycja pracodawcy na rynku i jego wizerunek.

Przedsiębiorca musi wybrać spośród nadesłanych aplikacji tych kandydatów, którzy w jego opinii najlepiej pasują na dane stanowisko w jego firmie. Te osoby musi zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną, która może odbyć się zarówno podczas bezpośredniego spotkania, jak i online.

Rozmowy kwalifikacyjne i selekcja

Kolejnym etapem rekrutacji jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i ich selekcja. Podczas spotkania z potencjalnymi pracownikami, osoba odpowiedzialna za rekrutację może sprawdzić kompetencje kandydatów, o których zainteresowani wakatem wspominali w nadesłanym CV i ich tło zawodowe. W tym celu właściciel firmy może przeprowadzić rozmowę na wybrany temat z kandydatem, przeprowadzić testy lub ocenę umiejętności. Spotkania powinny umożliwić podjęcie wyboru i zaproponowanie pracy wybranemu kandydatowi.

Rekrutacja pozwala sprawdzić prawdziwość informacji z CV i czy kandydat nadaje się na dane stanowisko w firmie.

Rozmowa kwalifikacyjna

Proces rekrutacji a adaptacja do pracy

Po wyborze kandydata do pracy i nawiązaniu stosunku pracy następuje adaptacja zatrudnionego do pracy. Podczas tego etapu nowo pozyskany pracownik zapoznaje się z firmą – jej organizacją i współpracownikami. Dochodzi również do wdrożenia zadań, jakie będzie musiał wykonywać.

 Jak maksymalnie wykorzystać proces rekrutacji

Sukces rekrutacji zależy od kilku czynników. Przede wszystkim wpływ na niego ma dopasowanie metod rekrutacji i selekcji do firmy i jej potrzeb. Wielu pracodawców zapomina o roli narzędzi wykorzystywanych w tym procesie. Oczywistym jest, że za sukcesem rekrutacji stoi również odpowiednie przygotowanie do zadania i kompetencje osób odpowiedzialnych za selekcję pracowników. Jeśli firma nie posiada wyodrębnionego działu odpowiedzialnego za HR i nie zatrudnia specjalistów od rekrutacji, lepiej przenieść odpowiedzialność za ten proces na jednostki zewnętrzne – headhunterów lub agencje pośrednictwa pracy, którzy skutecznie zrobią to za nią.

Na co uważać w procesie rekrutacji

Osoby odpowiedzialne za rekrutację pracowników powinny wiedzieć, że w procesie tym czyhają na nich różnorakie zasadzki. Przykładowo, zgłoszenia mogą pochodzić od konkurencji, która chce sprawdzić, jakie propozycje dla potencjalnych pracowników ma firma. Inną kwestią są zgłoszenia od osób podszywających się pod innych specjalistów, co prowadzi do wydłużenia procesu rekrutacji i tym samym – jej kosztu. Jednak zdecydowanie częściej zdarza się, że zgłaszają się kandydaci, którzy zamieszczają w swoich CV nieprawdziwe informacje lub ubarwia swój życiorys. Dlatego ważne jest dokładne sprawdzenie kompetencji, doświadczenia i wykształcenia kandydatów podczas rozmów o pracę.

Szukasz pracowników? Chcesz zwiększyć efektywność działań firmy? Zadzwoń do nas już teraz i dowiedz się, co mamy dla Ciebie w naszej ofercie. Czekamy +48 606 401 731

Masz pytanie?