Rodzaje zatrudnienia – na jakiej podstawie zatrudnić pracownika? - Worksol
Rodzaje zatrudnienia – na jakiej podstawie zatrudnić pracownika?
#rodzaje zatrudnienia

Rodzaje zatrudnienia – na jakiej podstawie zatrudnić pracownika?

23 lipca 2023

 

Istnieją różne rodzaje zatrudnienia. Podstawową formą współpracy jest umowa o pracę, ale nie jest to jedyna opcja, jaką ma przedsiębiorca. Aktualnie obowiązki zawodowe można wykonywać na podstawie umów cywilnoprawnych lub kontraktu, czyli umowy B2B. Poza tym istnieje również opcja pracy tymczasowej i sezonowej. Która z tych możliwości jest najlepsza? Na jakiej podstawie najlepiej zatrudnić pracownika?

 Przewodnik po różnych rodzajach zatrudnienia 

Najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa są pracownicy, ich umiejętności oraz zdolności. Dlatego właścicielom firm powinno zależeć na pozyskaniu, jak najlepszych pracowników. Niestety proces rekrutacji jest złożony, a selekcja personelu wyjątkowo trudna. Dodatkowo wielu przedsiębiorców zapomina, że równie ważny, co wybór potencjalnego kandydata do pracy, jest dobór właściwej formy zatrudnienia pracownika. Firma ma kilka opcji.

Co prawda według prawa stosunek pracy powinien być nawiązany na podstawie umowy o pracę, ale jak wiadomo przepisy dają możliwość powierzenia wykonywania obowiązków zawodowych również na podstawie innych umów, np. umowy cywilnoprawnej lub współpracy. Dodatkowo pojawia się opcja zatrudnienia pracownika tymczasowego lub do pracy sezonowej. Każda z umów posiada pewne zalety, jak i wady. Dlatego warto przeanalizować, która forma współpracy będzie najlepsza.

Umowa o pracę, jako najpopularniejszy rodzaj zatrudnienia 

Umowa o pracę stanowi podstawowy rodzaj zatrudnienia. Stosunek pracy zakłada świadczenie obowiązków zawodowych pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez szefa, za co pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie. Umowa tego typu może być zawarta w formie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Umowy o pracę a rodzaje zatrudnienia

Przy czym umowa na czas nieokreślony to umowa bezterminowa. Z kolei umowa o pracę na czas określony nawiązywana jest na wskazany w umowie czas. Pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie umowy na czas określony na podstawie maksymalnie 3 umów, a okres zatrudnienia nie może przekraczać 33 miesięcy. Oprócz tego, pracodawca może zatrudnić pracownika na tzw. okres próbny, podczas którego może sprawdzić, czy pracownik nadaje się do tej pracy. Tego typu umowa może być zawarta na maksymalnie 3 miesiące. Po nawiązaniu stosunku pracy, pomiędzy pracownikiem, a jego szefem rodzi się pewna więź prawna pociągająca za sobą szereg praw i obowiązków stron. Obowiązki pracodawcy omówione są w naszym artykule.

Praca tymczasowa, jako sposób na zatrudnienie pracownika 

Inną opcją jest zatrudnienie pracownika tymczasowego, który świadczy usługi na rzecz danego przedsiębiorcy, którym jest pracodawca użytkownik. Na tej podstawie zatrudnić można tylko na czas wskazany w przepisach. Warto wiedzieć, że tego typu rodzaj zatrudnienia jest możliwy, gdy chodzi o:

  • pracę o charakterze sezonowym i doraźnym,
  • wykonanie pracy w terminie, co nie byłoby możliwe przy udziale pracowników zatrudnionych w firmie pracodawcy użytkownika,
  • pracę, która powinna być wykonana przez nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

 

Rodzaje zatrudnienia na podstawie kodeksu cywilnego 

Umowa o pracę i praca tymczasowa to nie jedyne rodzaje zatrudnienia. Firmy mogą zatrudnić pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym przede wszystkim umowy o dzieło i zlecenia. Oczywiście trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do umowy o pracę, umowy cywilnoprawne uregulowane są w kodeksie cywilnym, zatem stronami umowy nie będzie pracodawca i pracownik, a zleceniodawca i zleceniobiorca, gdy chodzi o umowę zlecenia oraz zamawiający i przyjmujący zamówienie, w przypadku umowy o dzieło. Kolejną opcją nawiązania współpracy jest umowa B2B, czyli tzw. kontrakt menadżerski.

 Umowy zlecenie, jako rodzaje zatrudnienia

Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonywania powtarzalnych czynności w określonym czasie na rzecz zleceniodawcy. Co warto o niej wiedzieć? Przede wszystkim to, że w przeciwieństwie do umowy o pracę, na zleceniu nie ma podporządkowania szefowi. Poza tym nie jest można szczegółowa organizacja pracy przez zleceniodawcę, w tym również określanie godzin i miejsca pracy i realizacja zadań według wskazówek i bieżących poleceń.

Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło 

W przypadku umowy o dzieło, przyjmujący zamówienie godzi się na stworzenie jakiegoś zamówienia (wytworu), za który wypłacane jest mu wynagrodzenie. Zatem, o ile w przypadku zlecenia ważny jest czas wykonywania usług, o tyle w umowie o dzieło liczy się efekt.

Umowa współpracy

Przedsiębiorca może zlecić wykonywanie czynności zawodowych nawiązując umowę współpracy. W praktyce wygląda to tak, że osoba zainteresowana pracą już ma zarejestrowaną działalność gospodarczą lub dopiero ją założy, po czym na samozatrudnieniu wykonuje obowiązki wskazane w treści kontraktu. Warto zwrócić uwagę, że strona wykonująca usługi co do zasady może wykonywać również inną działalność na rzecz innego przedsiębiorcy, chyba że treść umowy jej to uniemożliwia.

Przedsiębiorca ma do wyboru różne rodzaje zatrudnienia. Umowa o pracę nie jest jedyną opcją pracodawcy. Ma do wyboru również inne formy współpracy.

Przedsiębiorca ma do wyboru różne rodzaje zatrudnienia. Umowa o pracę nie jest jedyną opcją pracodawcy. Ma do wyboru również inne formy współpracy.

Praca sezonowa a rodzaje zatrudnienia

Kolejną opcją jest zatrudnienie do pracy sezonowej, która dotyczy osób zatrudnionych w branżach uzależnionych od warunków pogodowych i pór roku. Zgodnie z prawem, praca sezonowa może być wykonywana maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym i w ramach działalności, które są postrzegane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za sezonowe. Praca sezonowa może być wykonywana również przez cudzoziemca. Wówczas zatrudnienie obcokrajowca do pracy sezonowej będzie możliwe, jeśli otrzyma on zezwolenie typu S, czyli zezwolenie na pracę sezonową. Oczywiście cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku jego uzyskania, jeśli jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie etatowe i inne rodzaje zatrudnienia: plusy i minusy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest najbardziej korzystne dla pracownika. Przede wszystkim ze względu na przywileje pracownicze i obowiązki pracodawcy. Wbrew pozorom to również dobra opcja dla pracodawcy, który ogranicza rotację pracowników w firmie. Poza tym wszystkie dzieła stworzone przez pracowników należą do niego – przykładowo w przypadku kontraktu, prawa autorskie należą do samozatrudnionego. Minusem umowy o pracę są jednak wysokie koszty zatrudnienia i obowiązki pracodawcy. Umowa cywilnoprawna daje większą swobodę pracodawcy i wiąże się z mniejszymi kosztami. Z kolei plusem kontraktu jest brak obowiązków wynikających z kodeksu pracy, niższe koszty zatrudnienia i swoboda umów.

Najlepszy rodzaj zatrudnienia pracownika 

To, która forma współpracy z pracownikiem jest najlepsza, uzależnione jest od specyfiki wykonywanych obowiązków, strategii firmy oraz ustaleń pomiędzy stronami. W żadnym razie wybór formy zatrudnienia nie powinien być przypadkowy. Oczywiście niewskazane jest również kierowanie się względami finansowymi. Dla tych, którzy chcą ograniczyć koszty i zakres obowiązków ciążących na pracodawcy, ciekawym i korzystnym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy unikają papierologii jest współpraca z agencjami pracy i zatrudnienie pracownika w ramach outsourcingu lub pracy tymczasowej.

Szukasz pracowników? Skontaktuj się z Worksol Group. Współpraca z nami to gwarancja optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników. Zadzwoń już teraz.

Masz pytanie?