Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
#oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

19 maja 2017

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi słyszy, że procedurę zatrudnienia musi rozpocząć od uzyskania oświadczenia powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Czym jest oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Pierwszym i najważniejszym dokumentem przy zatrudnieniu obcokrajowca jest Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zatrudniając obcokrajowca należy złożyć ,,Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Kolokwializując, tam gdzie jest siedziba Państwa firmy tam składamy oświadczenie. Niniejszy dokument pełni dwie funkcje. Po pierwsze służy jako legalizacja zatrudnienia obcokrajowca i należy go dołączyć do akt osobowych pracownika (kopia dla pracodawcy, oryginał dajemy cudzoziemcowi). Po drugie dokumentem tym posługujemy się jeśli chcemy zaprosić obcokrajowca do pracy w naszej firmie. Za pośrednictwem tego właśnie dokumentu obcokrajowiec otrzyma wizę roboczą w kraju swego pochodzenia.

Co w przypadku, gdy cudzoziemiec ma wydane oświadczenie na innego pracodawcę ?

Bardzo często jest również tak, że obcokrajowiec przyjeżdża do nas już z ważną wizą do pracy w Polsce. W takim przypadku inny pracodawca zaprosił cudzoziemca do pracy w Polsce, ale zrezygnował z jego dalszego zatrudniania. My powinniśmy mimo to złożyć oświadczenie wystawione na naszą firmę i dopiero od momentu jego posiadania możemy legalnie zatrudnić obcokrajowca.

Kiedy należy składać oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi ?

Ważne!
Składając „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” w Urzędzie Pracy musimy zwrócić uwagę na datę jego złożenia. Powiatowy urząd pracy musi mieć czas na zarejestrowanie oświadczenia. Urzędy Pracy w Polsce pracują różnie, są takie gdzie po złożeniu oświadczenia będziemy je mieli do odebrania na drugi dzień, bywają jednak takie, że za oświadczeniem będziemy czekali nawet 3 tygodnie. Pamiętajmy aby brać to pod uwagę przy zatrudnianiu cudzoziemców. Reasumując, najpierw składamy oświadczenie w PUP, następnie je odbieramy i od tego momentu możemy zatrudnić cudzoziemca.

W jaki sposób mogę złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi ?

Aktualnie pracodawcy mają możliwość składania oświadczeń za pośrednictwem platformy e-puap co znacznie przyśpiesza proces uzyskania tego zezwolenia na pracę

Załączniki: wzór oświadczenia

Masz pytanie?